SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prevention of Risk Behavior - OPBQ4P052A
Title: Prevence rizikového chování
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBQ4P022A
Annotation -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)
The subject familiarizes students with specific educational problems at school, disciplinary offenses and their various manifestations, with risky behavior as such. It shows the possibilities of analyzing causes, or factors involved in their origin and development. It offers various approaches, means and methods by means of which it is possible to prevent these phenomena in schools or to solve them subsequently. The course program is based on the students' personal experience with the problematic behavior of children and youth in primary and secondary schools and the knowledge gained from previous studies.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)
Objective: Using knowledge from the field of social pedagogy and risky behavior, the student analyzes, assesses and evaluates model situations of problematic, risky behavior of pupils in the current school, proposes solutions and possibilities for prevention, orients himself and draws from professional literature.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (07.12.2023)
Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 125 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu je 20 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 30 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 20 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 20 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku 10 hodin.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)

BENDL, S.; HANUŠOVÁ, J.; LINKOVÁ, M. (2015).  Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha: Triton.

BENDL, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton.

BENDL, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton

JEDLIČKA, R. (2011). Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál,

KOLÁŔ, M. (2011).  Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

KYRIACOU, CH. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.

KRAUS. B. (2014). Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál.

LAZAROVÁ, B. (1998). První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha: Strom.

PROCHÁZKA, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada.

VALENTOVÁ, L. a kol. (2013). Školní poradenství I. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy - aktuální znění.

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)
Objective: Using knowledge from the field of social pedagogy and risky behavior, the student analyzes, assesses and evaluates model situations of problematic, risky behavior of pupils in the current school, proposes solutions and possibilities for prevention, orients himself and draws from professional literature.
Syllabus -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)

1.Defining the issue of risky behavior.

2. Manifestations of risky behavior in the school environment.

3. Contexts of risky behavior of children and adolescents.

4. Causes of risky behavior of children and adolescents.

5. Prevention and solution of risky behavior.

6. School preventive program and social pedagogy.

7. School and family cooperation with other institutions in solving manifestations of risky behavior.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (10.09.2023)

On-line studijní opora: https://dl1.cuni.cz/course/edit.php?id=7966

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html