SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Intercultural Communication in Education - OPBP3Q501B
Title: Interkulturní komunikace ve výchově a vzdělávání
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Pre-requisite : OPBP3Q102A
Annotation -
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (02.02.2020)
The course focuses on education in the context of cultural and ethical plurality of contemporary globalized world. It focus mainly on the contexts of migration and post-migration processes. It is also interested in the situation of marginalized groups.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.02.2020)

BITTNEROVÁ, Dana, DOUBEK, David a LEVÍNSKÁ, Markéta. Kulturní modely ve vzdělávání. Praha: FHS UK, 2011.

GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha: H+H, 1993.

HADJ MOUSOVÁ, Zuzana. „Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků.“ Pp. 24-76 in Dana Bittnerová (ed.) Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM. Praha: Ermat s.r.o, 2009.

KOSTELECKÁ, Yvona, HÁNA, David a HASMAN, Jiří. Integrace žáků – cizinců v širším kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2017.

MORGENSTERNOVÁ, M. a ŠULOVÁ, L. Interkulturní psychologie. Praha: Karolinum 2009.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.

STUCHLÍKOVÁ, Iva a VOKROJOVÁ, Nela. Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků – specifikum vietnamské kultury. Pedagogika, 2013, 63(1), s. 5-24.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (02.02.2020)

Účast na kurzu 70%, závěrečná esej - písemná zkouška založená na kompetenci interpretovat situaci dítěte/mladého muže/ženy, kteří se ocitají v situaci definované setkáním dvou a více kultur.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html