SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to studies of cultural models - OPBP1Q140B
Title: Úvod do studia kulturních modelů
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 45 / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP1Q102A
Interchangeability : OBPS13207
Annotation -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (16.09.2020)
The aim of the course is to introduce students to theory of cultural models as one of most significant elements in modern psychological anthropology. The course is based on the concept of idealised cultural models of George Lakoff, cultural models by Bradd Shore and cognitive theory of cultural meaning by Claudia Strauss and Naomi Quinn. The seminar is focused on interpretation of original research materials related to questions of cultural models.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (26.09.2018)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (16.09.2021)
Název předmětu Kulturní modely ve vzdělávání
Garant Mgr. David Doubek, Ph.D.
   
Celková časová zátěž studenta 90,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení KZ
   
Přímá výuka  
Přednášky: 0
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 65 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 40 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
   
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu:  
E-learningový kurz (odkaz):  
   
Metody podpory distančního studia:  
N/A
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (16.09.2020)

 

Bittnerová, Dana - Doubek, David a Levínská, Markéta. 2011. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. 978-80-87398-18-0.

D ANDRADE, R. STRAUSS. C. (Eds). Human motives and cultural models. Cambridge : Cambridge Universty Press,1994. ISBN 0-521-423-38-4.

LAKOFF, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago : University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-46804-6.

SHORE, B. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0195126629.

Strauss, C. Quinn, N. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-59409-X.

HOLLAND, D.; QUINN, N. (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-31168-3.

Lindholm, Ch. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford : Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Shweder, R. A., Le Vine, R. A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge : Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SCHWARTZ, T. WHITE, G.M. LUTZ, C. (Eds.) New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge : Cambridge Universty Press, 1992. ISBN 0-521-42609-X

Sperber, D. Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford : Blackwell, 1996. ISBN 0631200444.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2018)

Předmět je zakočený zkouškou, ve které studenti musí ukázat znalost a porozumění problematice kulturních modelů v rámci probraném během přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (16.09.2021)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

 

1. Kulturní modely a kognitivní antropologie. Problém analogického myšlení. Objektivismus x zkušenostní realismus.

2. Teorie prototypů, mysl jako procesor a limity klasické kategorizace. Wittgenstein a Austin.

3. Systematizace pozorování prototypických jevů: dílo Eleanor Roschové.

4. Hierarchie a prototypické jevy - problém bázové úrovně. Roger Brown a Brent Berlin.

5. Bázové kategorie a interakční vlastnosti.

6. Idealizované kognitivní modely jako zdroj prototypových jevů. Jednoduché IKM a svazkové IKM.

7. Metonymické IKM, metonymické zdroje prototypových jevů a radiální struktury.

8. Vybrané typy metonymických modelů: stereotypy, typické příklady, ideály, vzory, generátory, vyčnívající případy.

9. Radiální kategorie a shrnutí IKM.

10. Kulturní modely a individuum, učení a sdílení IKM. Individualita, idiosynkracie a kolektivita.

11. Kulturní modely podle Bradd Shorea - Lingvistické a nelingvistické KM

12. Kulturní modely a kultura. Teorie distribuce kulturních modelů.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Případná distanční výuka bude vedena prostřednictvím kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10546

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html