SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of education and training - OPBO4O064B
Title: Sociologie výchovy a vzdělávání
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O023A
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Hlavním cílem je poskytnout všeobecný přehled o sociologii politiky jako svébytné disciplíny na pomezí mezi sociologií a politickou vědou.

Last update: Svoboda Petr, Mgr. (19.06.2023)
Course completion requirements - Czech
  • Průběžné plnění úkolů
  • Písemná zkouška
Last update: Svoboda Petr, Mgr. (19.06.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html