SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Politics, media and society - OPBO4O054B
Title: Politika, média a společnost
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 31 / 31 (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7825
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O031A
Annotation -
The course focuses on the principles of mass media in contemporary society and its intersection with politics. We will deal with historical milestones, current media developments, and future challenges in media's relationship to society and democracy. We will focus on the principles of media work and critical reflection on media production. The course emphasizes practical skills, discussion, reading comprehension, and group cooperation.
Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámení s klíčovým pojmy, teoriemi a výzkumy v oblasti masmédií a politiky a poukázání na využití těchto poznatků pro pedagogické a didaktické účely. Studující se mimo jiné naučí orientovat se ve vlastnické struktuře médií, kriticky analyzovat mediální produkci a zhodnotit dopad médií na společnost.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

50 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

5 hodin

           

Plnění předmětu          

Příprava na prezentaci

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:
McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Portál, 2009.

Doporučená literatura:
Deuze, Mark. Media life. Život v médiích. Nakladatelství Karolinum. 2015.
Hvížďala, Karel. Moc a nemoc médií. Dokořán, 2003.
Jakubowicz, Karol. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Masarykova univerzita, 2017.
Pospěch, Pavel. Neznámá společnost. Pohledy na současné Česko. Host, 2021.
Prokop, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Host, 2023.
Reifová, Irena. Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum, 2011.
Vochocová, Lenka, et al. Na moři, za plotem, na síti. Digitální média a debata o migraci v Česku. Kniha Zlín. 2021.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus - Czech

Tematický plán:

1) Co jsou to média, jejich funkce a role ve společnosti
2) Vznik a rozvoj masových médií, historické milníky ve vývoji médií
3) Nezávislost médií, svoboda tisku, role novinářů a novinářská etika, profesní novinářské organizace
4) Typy mediálních žánrů, novinářská objektivita, média a veřejný zájem
5) Stará a nová média: tisk, rozhlas, televize, online žurnalistika
6) Vlastnictví médií: veřejnoprávní a soukromá média, mediální legislativa
7) Budoucnost žurnalistiky: komercionalizace médií a infotainment, sociální média, digitální propast, umělá inteligence
8) Média, demokracie a občanská společnost, média a populismus, politická komunikace
9) Politická propaganda a média, konspirační teorie, dezinformace a možnosti obrany proti nim
10) Média v totalitních a autoritářských režimech, zobrazování konfliktů a válek ve sdělovacích prostředcích
11) Masová média a volební a nevolební politická participace, sociální sítě a politika, role předvolebních průzkumů, občanská žurnalistika
12) Mediální gramotnost, kritická práce s informacemi, efektivní využití médií při výuce na základních a středních školách

Metody výuky:

Výuka proběhne na přednáška a seminářích. Na přednáškách se studující seznámí s klíčovými pojmy, teoriemi a výzkumy v oblasti médií, politiky a společnosti. V seminářích bude prostor věnován prezentacím studentů na témata vztahující se k přenáškám, společné kritické reflexi mediálních sdělení, diskusím, porozumění textu a práci ve skupině. Studenti budou mimo jiné diskutovat o pěti textech s mediální tematikou, analyzovat titulní strany českých deníků a vyzkouší si typ řízené debaty o vybraném mediálním problému.

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet a zkouška

Zápočet:
• příprava a přednesení prezentace ve skupinách na semináři:
  - studující budou rozděleni do skupin (do přípravy prezentace se zapojí rovným dílem)
  - téma prezentace se bude vztahovat k probírané látce na přednáškách a studenti při její přípravě využijí odbornou literaturu, délka vystoupení bude 30 minut
četba a diskuse o 5 textech na seminářích
aktivní a pravidelná účast na seminářích (maximálně 2 absence):
  - v případě více absencí vypracování seminární práce a jejího odevzdání před začátkem zkouškového období

Zkouška:
• získání zápočtu
• absolvování písemného testu

Last update: Prokschová Daniela, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html