SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Political Sociology - OPBO4O051B
Title: Sociologie výchovy a vzdělávání
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO4O023A
Annotation - Czech
Předmět se zabývá vybranými tématy specifického oboru sociologie politiky, která stojí na pomezí politické vědy a sociologie. Studující budou seznámeni nejen se zásadními teoriemi a výzkumy v této oblasti, ale probíraná témata budou hlavně aktualizována tak, aby byli schopni získané poznatky aplikovat a kriticky používat při orientaci v současném světě. Politická sociologie je zaměřena na politické vztahy, politiku a také na širší otázky konfliktu, spolupráce, moci či autority. Mezi probíraná témata patří sociologické pojetí moci, občanství, nacionalismus, kosmopolitismus ad. Obsah předmětu tvoří témata 1. Politická sociologie a sociální změna 2. Různé přístupy k politice a moci I: Marx a Weber 3. Různé přístupy k politice a moci II: Durkheim, Foucault a kulturní politika 4. Od politiky identity k politice reprezentace 5. Suverenita a stát 6. Občanství, stát a moc 7. Národy a nacionalismus 8. Občanská společnost a veřejná sféra 9. Sociální hnutí 10. Kosmopolitismus a postnacionální konstelace 11. Rizika a sekuritizace 12. Válka, teror a bezpečnost.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Hlavním cílem je poskytnout všeobecný přehled o sociologii politiky jako svébytné disciplíny na pomezí mezi sociologií a politickou vědou.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2019)
Literature - Czech

ARON, Raymond. Demokracie a totalitarismus. Brno: Atlantis, 1993. ISBN 80-7108-064-0.
DAHL, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-81-3.
LÁNSKÝ, Ondřej; SOCHOR, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-552-4.
MILLS, Charles Wright. Mocenská elita. Praha: Orbis, 1966.
NOVÁK, Miroslav a kol. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, vybr. části. ISBN 978-80-7419-263-0.
PECKA, Emanuel. Sociologie politiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2793-6.
WEBER, Max a Jan J. ŠKODA (ed.). Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0611-5.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Course completion requirements - Czech
  • Průběžné plnění úkolů
  • Písemná zkouška
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (21.08.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html