SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Philosophy - OPBO4O022A
Title: Dějiny filosofie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 107 / 112 (107)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBO4O052B, OPBO4O062B, OPBO4O061B, OPBO4O053B
Files Comments Added by
download Dějiny filozofie cvičení - texty.docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
download Uvod_do_filosofie.pptx Základní pojmy a motivy - sine qua non doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Annotation -
This subject is lectured together with Philosophy for Social Sciences. It provides an introduction into the fundamental issues of philosophy.
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (25.07.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vstup do myšlení, jak bylo jako možnost objeveno v evropské tradici.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (09.09.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

0 minut

Samostudium literatury (za semestr)

60 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

6 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

25 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.

Doporučená literatura
ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha: Petr Rezek, 2008.
DESCARTES, René. Meditace o první filosofii ; Námitky a autorovy odpovědi. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-084-X.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, SOBOTKA Milan ed. Dějiny filosofie. Praha: ČSAV, 1961-1974.
HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0.
KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0310-2.
NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0270-4.
PATOČKA, Jan. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové: texty z 50. a 60. let. Praha: Oikoymenh, 2018. ISBN 978-80-7298-523-4.
PLATÓN. Gorgias. Praha: Oikoymenh, 1992. ISBN 80-85241-21-8.
PLATÓN. Ústava - Republika. Praha: Nová Akropolis, 1996. ISBN 80-86038-07-6.
PLATÓN. Menon. Praha: Otto, 1914. 
SOUSEDÍK, Stanislav a Tomáš AKVINSKÝ. Jsoucno a bytí: úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992. ISBN 80-900615-8-3.

MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85467-62-3.

SOBOTKA, Milan, ZNOJ, Milan a MOURAL, Josef. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-030-7.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (17.01.2024)
Syllabus - Czech

1. Zrod filosofování – předsokratici
2. Objev možnosti myslet uvnitř evropské tradice - specifičnost evropského myšlení oproti ne-evropským typům vztahu ke světu
3. Sofisté, Sókrates a Platón – objev filosofie a výchovy; axiomatizace a idealizace
4. Aristotelova filosofie
5. Helénistická filosofie a proměna filosofie na tradici – stoa, epikúrejci, pyrrhónská skepse
6. Novoplatonismus
7. Středověká filosofie a projekt scholastiky
8. Novověký projekt vědy jako nástroje zmocnění se přírody člověkem – Bacon, Galileo, Descartes, Hobbes
9. Karteziánský projekt světa a člověka – racionalismus: Spinoza, Leibniz; empirismus: Locke, Berkeley, Hume
10. Hlavní útvary filosofie 19. století - německá klasická filosofie; pozitivismus; empirismus; materialismus, voluntarismus
11. Filosofie 20. století a její problémy 1. - novopozitivismus, analytická filosofie, filosofie mysli
12. Filosofie 20. století a její problémy 2. - filosofie života, existencialismus, fenomenologie, postmoderna.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (18.04.2021)
Course completion requirements - Czech

 

  • Udělení zápočtu ze semináře bude podmíněno 1) zpracováním a prezentováním referátu o jednom z probíraných filosofů a 2) aktivní účastí - max. 1 absence na seminářích
  • Absolvování předmětu bude podmíněno absolvováním ústní zkoušky, na které student osvědčí své rozumění problematice probírané na přednáškách a v povinné literatuře a z alespoň jednoho titulu uvedeného v doporučené literatuře
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (18.04.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html