SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inclusive Education - OPBO1S128A
Title: Inkluzivní pedagogika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: 24 / 24 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBO1O115A, OPBO1Q120A, OPBO1S121A
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.01.2023)
Key topics of inclusive theory and practice: principles and methods of working with students and classes in joint education. Students will learn related current legislative regulations, they will gain orientation in foreign trends and conditions of inclusive education. They will be introduced to the catalogs of support measures for pupils with special educational needs and the possibilities of their application in practice.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Povinná literatura:

BARTOŇOVÁ, M. a kol. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.

HÁJKOVÁ V., STRNADOVÁ I: Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha GradaPublishing,2009. ISBN 978-80-247- 3070-7.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7

LECHTA, V., ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.

Doporučená literatura:

NĚMEC, Z, ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K.,HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.

SLOWÍK, J. Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost 1967-, 2018, 28(2), 213-234. ISSN 1211-4669.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (28.01.2024)

Zvládnutí teorie inkluzivní pedagogiky - zkouškového testu na min. 70%. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (27.01.2023)

Obsahové vymezení:

  1. Východiska, principy a podmínky inkluzivního vzdělávání
  2. Hodnocení inkluzivity školy, cíle, formy, oblasti hodnocení a využitelné nástroje
  3. Školní třída jako heterogenní sociální skupina,  diversita žáků a její využití pro proces sociálního učení
  4. Sociální klima třídy a možnosti jeho diagnostiky, postoje, předsudky a stereotypy ve vyučovacím procesu, demokratická kultura a její podpora ve třídě.
  5. Problematika přechodů mezi vzdělávacími stupni a vzdělávacími  institucemi.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (28.01.2024)

Zvládnutí zkouškového testu na min. 70%, možnost 2 oprav.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html