Analytic geometry II - OPBM2M116A
Title: Analytická geometrie II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 5 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Mgr. Filip Beran
Teacher(s): JUDr. Mgr. Filip Beran
Pre-requisite : OPBM2M104A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (13.09.2019)
Geometric transformation of plane and its objects investigated with tools of linear algebra and mathematical structures: from isometries over similarities to general affine transformations and special cases. Plus conics in general form.
Descriptors - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (13.09.2021)

V případě přechodu na distanční výuku se komunikace uskutečňuje a materiály sdílí přes Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4779 a živé konzultace probíhají v MS Teams.

Literature -
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

HEJNÝ, Milan, Darina JIROTKOVÁ a Naďa VONDROVÁ. Geometrické transformace: metoda analytická. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997.

KUŘINA, František. Deset geometrických transformací. Praha: Prometheus, 2002.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

Výklad, samostatná práce, domácí úlohy, společná diskuse řešení.

V případě přechodu na distanční výuku budou pravidelně zadávány úlohy v Moodle či jiným vhodným způsobem a organizovány online konzultace ve vhodném prostředí, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce.

Requirements to the exam -
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

The course is taught only in Czech, so the requirements are only in Czech.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

Následující pojmy jsou studovány zejména analyticky s odkazem na syntetický přístup probíraný již dříve:

- Grupa shodností v E2.

- Grupa podobností v E2.

- Grupa afinit v E2 a A2.

- Aplikace na kuželosečky v obecné poloze.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Filip Beran (27.10.2022)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4779.