SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Linear algebra - OPBM2M104A
Title: Lineární algebra
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Pre-requisite : OPBM2M101A
Is pre-requisite for: OPBM2M116A
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)
The basic course focusing on vector spaces, matrices, systems of linear equations, determinants and linear mappings. The gained knowledge and skills belong to the basic elements necessary for further mathematics courses
Aim of the course -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

Subject aiming to acquaint students with these basic parts of algebra and theoretical arithmetic on which school mathematics is based and which serve as tools for other mathematical disciplines in teacher education.

Descriptors - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (21.02.2021)
Jarmila Novotná is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lineární algebra
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx
Literature -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.
NOVOTNÁ, J. & TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 1, Lineární algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Praha: Karolinum, 1995.
DEMLOVÁ, M. & NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

Teaching methods -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

Lecture & practice, in some cases supported by e-learning materials.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (24.02.2020)

Zkouška písemná a ústní

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)
  • Vector spaces over the field and their subspaces. Intersections and linear, resp. direct sums. Linear combination of vectors, spanning sets, linear dependence and independence. Steinitz theorem, basis and dimension of a vector space.
  • Matrix over a field, type and rank of a matrix. Operations with matrices, transposed, inverse, regular and singular matrices.
  • Systems of linear equations over a field, homogeneous and nonhomogeneous, solvability.
  • Permutations. Determinant of a matrix. Cofactors and adjoints. Laplace expansion. Determinants and matrix inverses. Cramer rule.
  • Linear mapping, composed and inverse mapping.
  • Scalar and vector products.
Entry requirements -
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

Succesfully finished the course Pre-algebra

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

V případě prezenční výuky:

Úspěšné vypracování dvou testů, vypracování seminárních prací, které budou průběžně zadávány + splnění individuálních požadavků cvičícího. Pro testy jsou možné dva opravné termíny. Požadovaná účast na cvičeních: 80 %
Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí teoretické části a odpovídajících početních dovedností dle určeného rozsahu. Zkouška je písemná a ústní.

 

V případě online výuky:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadávaných e-mailem nebo v Moodle - podrobnější informace budou představeny při prvním distančním setkání;

b) bude organizována online výuka v Adobe Connect nebo MS Teams, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Předpokládá se, že online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. Adresa: https://el.lf1.cuni.cz/jn/  (může ještě dojít ke změně, v tom případě budou přihlášení studenti upozorněni mailem).

 

Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html