SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Analytic geometry III - OPBM1M139A
Title: Analytická geometrie III
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKBM1M139A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Marie Holíková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBM1M131A
Annotation -
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)
The focus of the subject is on the analytic geometry of three-dimensional spaces and planar projective geometry. Geometric transformations in E3 and A3 (congruence, similarity, affinity) and quadrics in the projective extension of the real space will be studied.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2022)

Příprava na výuku:

  • Doba očekávané přípravy na blokovou výuku (samostudium a práce se studijními materiály): 40h

Plnění předmětu:

  • Plnění průběžných úkolů: 40h
  • Příprava na zkoušku a zkouška: 40h
Literature - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)

HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., STEHLĺKOVÁ, N. Geometrické transformace (metoda analytická). 1. vydání. Praha: PedF UK, 1997. 100 s. ISBN: 80-86039-25-0.
KUŘINA, F. Deset geometrických transformací. Praha: Prometheus, 2002.
JANYŠKA, J., SEKANINOVÁ, A.. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik, MU v Brně, 2001
SEKANINA, M., BOČEK, L., KOČANDRLE, M., ŠEDIVÝ, J.: Geometrie II, SPN, Praha, 1988
E. CASAS-ALVERO, Analytic Projective Geometry, EMS, 2014

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)

Transformace v E3 a A3 (shodnosti, podobnosti, afinity).

Projektivní rozšíření afinního prostoru, projektivní prostor a projektivní rovina.

Princip duality. Dvojpoměr.

Projektivní transformace -  kolineace.

Projektivní, afinní a metrická klasifikace kvadrik ve dvou a třech proměnných.

Desarguesova, Pappova a Pascalova věta – propojení se znalostmi ze syntetické geometrie.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (31.01.2021)

Aktivní účast v hodině, plnění domácích úkolů, zkouška se skládá z písemní a ústní části. V případě platnosti protiepidemických opatření je možné ústní zkoušku vykonat online.  

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2022)

K předmětu jsou všechny materiály umisťovány do kurzu v LMS Moodle s názvem Analytická geometrie III (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4573) a na webových stránkách https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/AG3.html.

V LMS Moodle budou průběžně zveřejňovány studijní materiály a úkoly. 

V čase dle rozvrhu budou probíhat semináře synchronní formou. Odkaz na seminář bude zveřejněn v prostředí LMS Moodle

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html