SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Claculus I - OPBM1M116A
Title: Matematická analýza I
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Teacher(s): prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Pre-requisite : OPBM1M103A
Is pre-requisite for: OPBM1M135A
Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (14.09.2020)

 přednáška a cvičení.

V případě omezení prezenční výuky budou ve stanovených časech probíhat on-line setkání. Od studentů se očekává, že budou mít technické vybavení, které jim umožní se zapojovat do diskuze (mikrofon a kameru).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html