SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English for science fields - OPBE4E051B
Title: Angličtina pro přírodovědné obory
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://The class will be open when 8 or more students enroll.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (15.01.2024)
Kurz je vhodný především studentům přírodovědně laděných oborů, kteří na střední škole absolvovali angličtinu na úrovni minimálně B1. Mimo procvičování a prohlubování základních gramatických jevů je cílem předmětu seznámit posluchače se specifickou slovní zásobou v oblasti science i se zásadami efektivní akademické komunikace v angličtině. Gramatická složka předmětu sleduje úroveň B2, tedy hranici zkoušky FCE a je součástí každé lekce. Slovní zásoba posluchačů je prohlubována prostřednictvím autentických, přírodovědně laděných textů, jejichž četbě i překladu je věnována další část seminářů. Efektivní komunikací se rozumí psaní anglických abstrakt a anotací a zásad stylu psaní formálních i neformálních mailů v angličtině.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (15.01.2024)
  • Academic word list. [online] 2000 [cit. 2014-08-14]. Dostupné z: <http://www.uefap.com/vocab/select/awl.htm>.
  • Doubravová, Ch. a kol. Angličtina pro posluchače VŠCHT. Praha: VŠCHT Praha, 2011. 197 s. ISBN: 978-80-7080-285-4.
  • Murphy, R. (2012). English grammar in use. Cambridge: CUP.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (15.09.2019)

Úspěšně splní kurz posluchači, kteří:

1. mají docházku vyšší než 80 %,

2. předloží dva odborné texty dle vlastního výběru spolu s vlastní podrobnou anotací dokládající jejich porozumění textu,

3. vyracují dvě eseje na vybraná témata z prezenční výuky,

4. v závěrečném testu dosáhnou více než 70 % bodů.

Learning resources
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.02.2020)

The sourse is supported with a Moodle course available here (key: "E4S").

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html