SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Analytical chemistry - OPBE4E043A
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 0 / 0 (44)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Ing. Tatiana Smirnova
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (22.09.2019)
Přednáška a cvičení jsou určeny pro studenty 2. ročníku bakalářského studia (případně i pro další zájemce). V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy a operacemi jako jsou například odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení, vážková a odměrná analýza. Ze základních analytických technik budou dále probrány metody elektroanalytické, separační, spektrální a metody používané v biochemii. Studenti se v rámci cvičení naučí základní chemické výpočty.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (22.09.2019)

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 1. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-950-1, 224 str.

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-951-8, 221 str.

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.02.2020)

Studijní opory jsou k dispozici na: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9229

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html