SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Chemistry Informatics - OPBE2E114A
Title: Chemická informatika
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 0 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Incompatibility : OB2309039
Interchangeability : OB2309039
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
The main goal of this course is to teach students to gain chemistry and chemistry education specific information from different resources, use them, elaborate and present correspondingly. The aim of this course is to make the students understood with information databases, "chemistry" typography specifics, work with scientific texts and methods of citing. During the course, the students learn about information resources, possibilities of their civilized saving, citation ethics, further they learn to use software facilitating the work with citations, they deepen their user knowledge of MS Office package and master other tools for creating chemistry formula or presentations. ABove all, they contribute to the creative spirit of the course.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Viz zdroje v Moodle.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (13.12.2020)

·       Zdroje informací

·       Citační etika a typy citačních norem

·       Citace

·       Citování s využitím EndNote

·       Citování s využitím Mendeley

·       Srovnání citačních manažerů

·       Využití MS Word v přípravě chemicky zaměřených materiálů a kvalifikačních prací

·       Využití MS Excel v přípravě přírodovědně zaměřených materiálů

·       Tvorba prezentací

·       Prezi.com, Google slides

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (28.09.2020)

Podmínkou ke splnění předmětu je alespoň 80% přítomnost na prezenčních či distančních setkáních, zisk alespoň 80 % bodů z jednotlivých úkolů a splnění zápočtového testu na alespoň 75 %. Test se skládá z vyhledávání informací, jejich citování podle dané normy, zápis vzorců a chemických rovnic či vztahů s využitím příslušného SW a zpracování prezentace na zadané téma.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html