SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Analytical chemistry - OPBE2E110A
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBE4E043A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Incompatibility : OB2309037
Pre-requisite : OPBE2E104A, OPBE2E105A
Interchangeability : OB2309037
Is pre-requisite for: OPBE2E112A, OPBE2E116A
Is interchangeable with: OKBE2E110A
Annotation -
During the course, students will learn the basic concepts, chemical calculations and methods used in analytical chemistry.
Last update: Kučková Štěpánka, doc. Mgr. Ing., Ph.D. (09.05.2019)
Literature - Czech

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 1. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-950-1, 224 str.

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-951-8, 221 str.

Last update: Kučková Štěpánka, doc. Mgr. Ing., Ph.D. (26.08.2021)
Syllabus - Czech

Kvalitativní anorganická analýza

Základní analytické operace – odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení

Vážková a odměrná analýza

Acidobazické a komplexometrické titrace

Srážecí a redoxní titrace

Elektrochemické analytické metody – elektrody, polarografie, coulometrie

Elektrochemické analytické metody – potenciometrie, konduktometrie

Separační analytické metody – extrakce, tenkovrstvá chromatografie

Separační analytické metody – plynová a kapalinová chromatografie

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

 

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí úkoly – 12 h, příprava na zápočtové testy a zkoušku – 10 + 72 h

 

Last update: Kučková Štěpánka, doc. Mgr. Ing., Ph.D. (26.08.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet: získání alespoň 60 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test, ze kterého studující musí získat alespoň 60 % bodů; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

Last update: Kučková Štěpánka, doc. Mgr. Ing., Ph.D. (09.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html