SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inorganic Chemistry Laboratory Work - OPBE2E109A
Title: Laboratoř anorganické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Incompatibility : OB2309017
Pre-requisite : OPBE2E104A, OPBE2E105A, OPBE2E107A
Interchangeability : OB2309017
Is interchangeable with: OKBE2E109A
Annotation -
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (19.05.2019)
The subject of the Laboratory of Inorganic Chemistry is intended for students of the Faculty of Education of the second year of bachelor study with a focus on teaching chemistry. The laboratory exercises take place in a weekly block, during which the students are first introduced to the safety of work in the laboratory of inorganic chemistry and the principles of first aid. They are also taught how to keep records of lab work, the need for theoretical preparation for performing practical tasks (calculating the amount of reactants), and how protocols are made. The course includes practical tasks that are part of thematic blocks of preparative reactions for the preparation of inorganic compounds. Students are divided into groups in which they cooperate in the preparation of assigned tasks according to the submitted instructions, but the laboratory task is carried out by each student individually, submits the preparation and prepares a protocol. During the lessons, the student's work in the laboratory and the completion of laboratory tasks are recorded.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

 

Laboratorní cvičení z anorganické chemie zajištuje získávání praktických znalostí a dovedností v návaznosti na témata přednášek a seminářů předmětu Anorganická chemie I a II.  Studenti získají praktické návyky při práci v laboratoři a osvojí si vypracování zápisu o pracovním postupu při provádění chemických reakcí.


 

Literature - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Povinná literatura:

Podlahová Jana, Jenšovský Lubor: Cvičení z preparativní anorganické chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, UK v Praze, Fakulta přírodovědecká, 1982

Kameníček J., Klečková M., Pastorek R. a Kašpárek F.: Praktická cvičení z anorganické chemie, Olomouc (2007)

Grégr Jan, Slavík Martin: Laboratorní cvičení z anorganické chemie, Katedra chemie TU v Liberci (2018)

Doporučená literatura:

webové stránky: http://www.acdlabs.com/download/


 

 

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Bezpečnost práce v laboratoři anorganické chemie, zásady první pomoci

Informace o vedení záznamů o práci v laboratoři

Příprava úloh - výpočty množství reaktantů

Popis vzorového protokolu - vyhotovení protokolů

Tématické bloky praktických úloh

blok I - měd´

Příprava pentahydrátu síranu měďnatého neutralizací kyseliny sírové oxidem měďnatým

 Příprava chloridu měd´natého neutralizací kyseliny chlorovodíkové oxidem měd´natým                                                  

Příprava mědi redukcí z roztoků měďnatých solí hliníkem

Příprava octanu měd´natého neutralizací kyseliny octové oxidem měd´natým

Příprava oxidu měďného redukcí měďnatých solí glukózou v bazickém prostředí za přítomnosti vínanových iontů

Příprava oxidu měd´natého tepelným rozkladem hydroxidu měďnatého srážením měďnatých solí hydroxidem alkalického kovu

 blok II - železo

Příprava heptahydrátu síranu železnatého (zelená skalice) rozpouštěním železa v kyselině sírové

Příprava oxidu železitého srážením rozpustných solí železa roztokem hydroxidu a následným žíháním vzniklé směsi hydroxidů

Příprava dihydrátu šťavelanu železnatého srážením roztoků železnatých solí šťavelanovými aniony

Příprava síranu amonno-železitého oxidací směsi síranu amonno-železnatého, zelené skalice a kyseliny sírové kyselinou dusičnou

 blok III- mangan

Příprava mangananu draselného reakcí manganistanu draselného s hydroxidem draselným

 Příprava oxidu manganičitého redukcí manganistanu draselného siřičitanem sodným v neutrálním prostředí

 Příprava octanu manganitého oxidací octanu manganatého

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.12.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní 100% účast v bloku laboratorního cvičení,  odevzdání všech produktů a vyhotovení protokolů z provedených úloh,

výsledek průběžného testu 50%.

Podmínkou udělení zápočtu je rovněž odevzdání pracovního stolu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html