Czech and General History II - OPBD4D021A
Title: České a obecné dějiny II
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 110 / 105 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Mgr. Kateřina Sládková
Teacher(s): Mgr. Ing. Gabriela Dykastová
Mgr. Dušan Foltýn
Mgr. Matěj Pros
Mgr. Kateřina Sládková
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Sládková (25.02.2022)
The course Czech and General History II deals with the main problems of Czech, European (marginally world) history in the period 1310-1526. The most important phenomena and processes in the political, economic, religious and cultural field (plague epidemic, Ottomans expansion, church schism and conciliar movement, renaissance, discoveries, etc.) are presented. In chronological order, the course describes the development in the Czech lands. Special attention is paid to the period of the Luxembourg rule and the Hussites. In the seminare students discuss key issues of the period and prepare presentations. Students work with sources, edited texts and secondary literature. Topics: Late medieval crisis. The Luxembourg and the Czech throne. The Period of John of Luxembourg. The Period of Charles IV. (political and economical field).Education and culture in the 14th and 15th centuries in Europe and in the Czech lands. The Period of Wenceslas IV. Church crisis. Hussites, Hussite wars and their consequences. Jagiellonian period. The Period of Hundred Years' War and its consequences. Ottomans expansion and Europe. Italian Renaissance and humanism and its reflection in the Czech lands. The Age of Discovery.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (11.01.2022)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

35 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

2 hodiny

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

3 hodiny

 

Plnění předmětu

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

40 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (16.12.2019)

Bobková, L. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a,b 1310 - 1402. Praha - Litomyšl 2003

Čornej, P. - Bártlová, M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437 - 1526. Praha - Litomyšl 2007

Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402 - 1437. Praha - Litomyšl 2000

Drška, V. - Skřivan, A. - Stellner, F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha 1995

Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1992

Kašpar, O.: Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích. Praha 1992

Le Goll, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha 1999

Polo de Beaulieu, M. A.: Středověká Francie. od roku 1000 po černou smrt 1348. Praha 2003

Procacci, G.: Dějiny Itálie. Praha 1997

Rapp, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha - Litomyšl 2007

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Sládková (07.02.2022)

Zkouška: 2 části

1. písemný test - min. 65%

2. ústní zkouška - z přečtené literatury

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Sládková (07.02.2022)

1.    Nástup Lucemburků na český trůn, doba Jana Lucemburského - politický, ekonomický vývoj

2.    Doba Karla IV. – politický, ekonomický vývoj

3.    Církevní vývoj ve 14. a 15. století  

4.    Kultura a vzdělanost do husitských válek

5.    Doba Václava IV. a krize společnosti – politický, ekonomický a náboženský vývoj

6.     Husitské války a jejich důsledky

7.     České země po husitských válkách, doba poděbradská

8.     Jagellonci v českém i evropském kontextu

9.   Stoletá válka – příčiny, průběh, důsledky

10.   Politický a kulturní vývoj na Apeninském poloostrově, renesance a humanismus

11.   Středovýchodní Evropa a Osmané

12.   Zámořské plavby a jejich důsledky