SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General History IV - OPBD2D112A
Title: Obecné dějiny IV
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 4/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Interchangeability : OB2305356
Is interchangeable with: OB2305356
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)
The Theresian and Josephine Periods form a bridge that will lead us into the 19th century, in which our present day began, in which people discovered democracy and universal suffrage, realized the importance of science and technology, overcome hunger, learned to cure the vast majority of diseases and they believed that the world would still be better and better ... In this century the Czech nation experienced its "Erfolgsstory" (H. Lemberg); a weak and non-ruling community threatened by modernization has become a relatively mature and confident nation, which eventually enjoyed state independence
Aim of the course -
Last update: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

The aim of the lecture is to acquaint students with the general history and history of the Czech lands in the period 1740-1914.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2021)

V přípradě omezení bude výuka probíhat distanční formou pomocí platformy Teams a moodlu. 

Literature -
Last update: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

Literature:

BLACK Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003.

COHEN Gary C., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

DEMEL Walter a Hans-Ulrich THAMER (eds.), Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 5, Vznik moderny 1700 až 1914. Praha 2014.

Fasora Lukáš – Hanuš Jiří – Malíř Jiří (vyd.), Člověk na Moravě 19. století, Brno 2004.

HROCH Miroslav, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.

JAKUBEC Ivan – JINDRA Zdeněk (eds.), Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.

JUDSON Pieter M., The Habsburg empire: a new history, Cambridge, Massachutsetts – London, England 2016.

KOŘALKA Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě, 1815–1914, Praha 1996.

LENDEROVÁ Milena, K hříchu i modlitbě: Žena devatenáctého století, Praha 2016.

LENDEROVÁ Milena – Jiránek Tomáš – Macková Marie, Z dějin české každodennosti, Praha 2011.

PĚKNÝ Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, 2001.

RAPPORT Michael, Evropa devatenáctého století, Praha 2011.

URBAN Otto, Česká společnost, Praha 1982.

Requirements to the exam -
Last update: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

The course is concluded with an oral exam related to the topics and literature.
Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

1. Úvod, osvícenství, osvícenské reformy.

2. Revoluce, americká a francouzská revoluce, průmyslová revoluce.

3. Novodobé ideologie, vznik novodobých národů, Evropa a české země mezi Vídeňským kongresem a březnem 1848.

4. Revoluce 1848-49 v Evropě a Rakousku, neoabsolutismus.

5. Přechod k parlamentnímu režimu, občanská společnost, sociální otázka.

6. Ústavní a politický vývoj Habsburské monarchie v 2. polovině 19. století.

7. Česká politika.

8. Němci a Židé v českých zemích.

9. Evropa v 2. polovině 19. století.

10.. Hospodářský, sociální a kulturní vývoj v druhé polovině 19. století.

11. Mimoevropský vývoj.

12. Svět před první světovou válkou, životní styl a růst mezinárodního napětí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html