SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World Literature - OPBC4L062B
Title: Světová literatura
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 66 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4L023A
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (28.01.2024)
This bachelor's course follows the dynamics of the European 19th century by reading texts of German, French, American and Russian provenance. These intepretations will strengthen the student‘s ability in use of literary-theoretical and literary-historical terminology, and this course will eventually provide an extension to History of Czech Literature III. Let us be conscientious, well-informed and passionate readers. The course includes an electronic reader via MS Teams.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (28.01.2024)

Společné intepretace posílí jistotu při užívání literárně-teoretické a literárně-historické terminologie a tento kurs poskytne studujícím další doplnění k oborovému předmětu Dějiny české literatury III OPBC4C053A (a programově tedy navazuje na výuku v ZS III. ročníku).

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (28.01.2024)

Literatura:

BALZAC, Honoré de: Pierre Grassou, in: Balzac, Honoré de. Neznámé veledílo a jiné prózy: povídky o umělcích. Překlad Jan Petříček. Praha: Maraton, 2021.

Baudelaire, Charles a Pelán, Jiří, ed. Květy zla. Překlad Otokar Fischer a další. Praha: Mladá fronta, 1997.

Baudelaire, Charles a Vladislav, Jan, ed. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968.

BÜCHNER, Georg: Woyzek. Přeložil Ludvík Kundera. Praha: Dilia, 1986.

ČAPEK, Karel: Francouzská poezie nové doby: (překlady). Praha: Československý spisovatel, 1968.

Eichendorff, Joseph von: Věčný poutník stesk. Překlad Ivan Slavík. Praha: Mladá fronta, 1966.

Flaubert, Gustave. Paní Bovaryová. Překlad Miloslav Jirda. Praha: Odeon, 1966.

Flaubert, Gustave. Citová výchova. Praha: SNKLHU, 1959.

Goethe, Johann Wolfgang von. Utrpení mladého Werthera; Spříznění volbou. Překlad Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965

Goethe, Johann Wolfgang von. Básně; Západovýchodní díván. Praha: SNKLHU, 1955.

Goethe, Johann Wolfgang von. Faust. 1. a 2. Díl. Přeložil Otokar Fischer. Praha: Mladá fronta, 1973.

Heine, Heinrich: Pasionál. Překlad Otokar Fischer. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

James, Henry. Mistrova lekce. Překlad Zdeněk Urbánek. Praha: SNKLHU, 1961.

James, Henry. Utažení šroubu. Překlad Radoslav Nenadál. Praha: M&G, 1994.

Keats, John. Když mraky září. Přeložila Jiřina Hauková. Praha: SNKLU, 1961.

Novalis. Modrá květina. Překlad Valter Feldstein. Praha: Odeon, 1971. [Obsahuje román Jindřich z Ofterdingen a sb. Hymny noci.]

Poe, Edgar Allan: Havran: šestnáct českých překladů. Praha: Odeon, 1985.

Poe, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Praha: Odeon, 1975.

Puškin, Aleksandr Sergejevič. Evžen Oněgin. Překlad Olga Mašková. Praha: Lidové nakladatelství, 1969.

Schiller, Friedrich. Loupežníci; Fiesco; Úklady a láska; Don Carlos. Překlad Otokar Fischer (Loupežníci). Praha: SNKLHU, 1959.

Stevenson, Robert Louis: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. In Klub sebevrahů, Praha: Odeon, 1977, s. 131–198.  

Thoreau, Henry David. Walden, aneb Život v lesích. Přeložil Josef Schwarz. Dolov Josef Jařab. Praha: Paseka, 2006.

Twain, Mark. Dobrodružství Huckleberryho Finna. Překlad František Gel. Praha: Mladá fronta, 1965.

Whitman, Walt. Stébla trávy: výbor poesie a prózy. Překlad Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek. Praha: Naše vojsko, 1956.

 

Doporučená sekundární literatura:

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Překlad Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva: „Nebezpečnost života a téma sebeklamu ve Flaubertových románech ze současnosti“. In Flemrová, Alice, ed. a Šuman, Záviš, ed. Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, s. 377–398.

DVOŘÁKOVÁ, Alena: „Děsivé disharmonie“ (Nad povídkami o umělcích Honoré de Balzaka). In Souvislosti 2022/1. Dostupné také z https://www.emaraton.cz/wp-content/uploads/2022/06/Souvislosti-1-2022_Balzac.pdf

Hilský, Martin, ed. a Zelenka, Jan, ed. Od Poea k postmodernismu: proměny americké prózy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993.

Honzík, Jiří. Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000.

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.

Krolop, Kurt a Stromšík, Jiří. Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.

Lagarde, André a Michard, Laurent. Francouzská literatura 19. století. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2008.

Pokorný, Jindřich. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír. Z druhého břehu: (studie a eseje o ruské literatuře). Praha: Torst, 2002.

SVATOŇ, Vladimír: Doslov, in Puškin, Aleksandr Sergejevič, Evžen Oněgin, Praha: Lidové nakladatelství, 1969, s. 247–257.

Todorov, Tzvetan: „Tajemství vyprávění: Henry James“. In Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000, s. 180–220.

Zábrana, Jan, ed. Jak se dělá báseň. Praha: Československý spisovatel, 1970.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (28.01.2024)

 

datum

téma

Čítanka

referát

27.2.

Úvod + referáty

Lamartine: Jezero

 

5.3.

Romantická lyrika (noc, příroda, subjekt)

Keats: Óda na slavíka

Novalis: Hymny noci

12.3.

Goethe. Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Goethe: Král duchů

19.3.

Interpretace Fausta: hrdinova představa činu, postavy Markétky a Mefistofela

Faust

Schiller: Loupežníci

26.3.

Poe a budování literárního tvaru

povídka Zánik domu Usherů

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

2.4.

Reflexe romantického vkladu, postavy antihrdinů (tzv. „zbytečných lidí“)

Puškin: Evžen Oněgin

Lermontov: Hrdina naší doby

9.4.

Baudelaire

Spleen a ideál (Květy zla)

W. Whitman: Stébla trávy

16.4.

Flaubert jako zakladatel moderního románu.  

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

23.4.

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

30.4.

Skrytá tvář skutečnosti v anglickoamerické  próze závěru století

R. L. Stevenson: Dr Jekyll a pan Hyde

H. James: Utažení šroubu

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (18.03.2024)

Aktivní účast na semináři v průběhu celého LS. Konkrétně se jedná především o systematickou přípravu na základě čítanky a interpretačních okruhů, které bude vyučující zasílat emailem, a proslovený referát NEBO odevzdaný interpretační příspěvek. Zkouška je konána formou diskuse nad seznamem četby literatury primární (15 až 20 knižních titulů) a sekundární (min. 4 titulů) a dalšími odevzdanými podklady.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (28.01.2024)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AGm56PlSXOptxy-YdBdiN3iKz9rEHwbzeDucQJjJrN1Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7d31add-f51e-43e0-897f-c7b170479075&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html