SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on world literature - OPBC2L120A
Title: Seminář ze světové literatury
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2L107A
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)
This bachelor's course follows the dynamics of the European 19th century by reading texts of German, French, American and Russian provenance. These common intepretations will strengthen the student‘s ability in use of literary-theoretical and literary-historical terminology, and this course will eventually provide an extension to History of Czech Literature III. Let us be conscientious, well-informed and passionate readers. The course includes an electronic reader via MS Teams.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (24.01.2023)

.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

 

Seminář dr. Pelánové:

BALZAC, Honoré de: Pierre Grassou, in: Balzac, Honoré de. Neznámé veledílo a jiné prózy: povídky o umělcích. Překlad Jan Petříček. Praha: Maraton, 2021.

Baudelaire, Charles a Pelán, Jiří, ed. Květy zla. Překlad Otokar Fischer a další. Praha: Mladá fronta, 1997.

Baudelaire, Charles a Vladislav, Jan, ed. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968.

BÜCHNER, Georg: Woyzek. Přeložil Ludvík Kundera. Praha: Dilia, 1986.

ČAPEK, Karel: Francouzská poezie nové doby: (překlady). Praha: Československý spisovatel, 1968.

Eichendorff, Joseph von: Věčný poutník stesk. Překlad Ivan Slavík. Praha: Mladá fronta, 1966.

Flaubert, Gustave. Paní Bovaryová. Překlad Miloslav Jirda. Praha: Odeon, 1966.

Flaubert, Gustave. Citová výchova. Praha: SNKLHU, 1959.

Goethe, Johann Wolfgang von. Utrpení mladého Werthera; Spříznění volbou. Překlad Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965

Goethe, Johann Wolfgang von. Básně; Západovýchodní díván. Praha: SNKLHU, 1955.

Goethe, Johann Wolfgang von. Faust. 1. a 2. Díl. Přeložil Otokar Fischer. Praha: Mladá fronta, 1973.

Heine, Heinrich: Pasionál. Překlad Otokar Fischer. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

James, Henry. Mistrova lekce. Překlad Zdeněk Urbánek. Praha: SNKLHU, 1961.

James, Henry. Utažení šroubu. Překlad Radoslav Nenadál. Praha: M&G, 1994.

Keats, John. Když mraky září. Přeložila Jiřina Hauková. Praha: SNKLU, 1961.

Novalis. Modrá květina. Překlad Valter Feldstein. Praha: Odeon, 1971. [Obsahuje román Jindřich z Ofterdingen a sb. Hymny noci.]

Poe, Edgar Allan: Havran: šestnáct českých překladů. Praha: Odeon, 1985.

Poe, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Praha: Odeon, 1975.

Puškin, Aleksandr Sergejevič. Evžen Oněgin. Překlad Olga Mašková. Praha: Lidové nakladatelství, 1969.

Schiller, Friedrich. Loupežníci; Fiesco; Úklady a láska; Don Carlos. Překlad Otokar Fischer (Loupežníci). Praha: SNKLHU, 1959.

Stevenson, Robert Louis: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. In Klub sebevrahů, Praha: Odeon, 1977, s. 131–198.  

Thoreau, Henry David. Walden, aneb Život v lesích. Přeložil Josef Schwarz. Dolov Josef Jařab. Praha: Paseka, 2006.

Twain, Mark. Dobrodružství Huckleberryho Finna. Překlad František Gel. Praha: Mladá fronta, 1965.

Whitman, Walt. Stébla trávy: výbor poesie a prózy. Překlad Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek. Praha: Naše vojsko, 1956.

 

Doporučená sekundární literatura:

BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva: „Nebezpečnost života a téma sebeklamu ve Flaubertových romá- nech ze současnosti“. In Flemrová, Alice, ed. a Šuman, Záviš, ed. Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, s. 377–398.

DVOŘÁKOVÁ, Alena: „Děsivé disharmonie“ (Nad povídkami o umělcích Honoré de Balzaka). In Souvislosti 2022/1. Dostupné také z https://www.emaraton.cz/wp-content/uploads/2022/06/Souvislosti-1-2022_Balzac.pdf

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Překlad Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Lagarde, André a Michard, Laurent. Francouzská literatura 19. století. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2008.

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.

Krolop, Kurt a Stromšík, Jiří. Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.

Pokorný, Jindřich. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982.

SVATOŇ, Vladimír: Doslov, in Puškin, Aleksandr Sergejevič, Evžen Oněgin, Praha: Lidové nakladatelství, 1969, s. 247–257.

Todorov, Tzvetan: „Tajemství vyprávění: Henry James“. In Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000, s. 180–220.

Zábrana, Jan, ed. Jak se dělá báseň. Praha: Československý spisovatel, 1970.

Seminář dr. Soukupové

Literatura

Primární literatura (doporučená; výběr)

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Apollinaire, G.: Pásmo. Protis, Praha 1997.

Augustin: Vyznání, Praha, Kalich, 2012

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Beckett, S.: Čekání na Godota. Praha, Artur 2018.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Praha, SNKLHU 1959

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Béowulf, Praha, Jitro 2020

Boccaccio: Dekameron, Praha, Odeon 2017

Breton, A.: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové 2005.

Brodskij, J. A.: Benátské strofy. Zblov: Opus, 2013

Broch, H. Náměsíčníci, Praha: Academia, 2012

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Bulgakov, M. A.: Mistr a Markétka, Praha: Odeon 2019

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Calvino, I.: Neviditelná města, Praha: Dokořán, 2017

Camus, A.: Cizinec. Praha, Garamond 2015.

Carmina scholarium vagorum: písně žáků darebáků. Praha, Svoboda 1970.

Celan, P.: Sněžný part, Praha: Odeon, 1986

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Corneille, Pierre: Cid. Praha, SNKLHU 1956

Cortázar, J.: Nebe, peklo, ráj. Praha: Dokořán 2019

Dante Alighieri: Božská komedie, Praha, Academia 2009

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Praha, XYZ 2016

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Eco, U.: Jméno růže. Praha, Argo 2016.

Eliot, T. S.: Pustina a jiné básně, Praha, Odeon 1967.

Epos o Gilgamešovi, Praha, NLN 2018

Faulkner, W.: Hluk a vřava, Praha: Odeon 1997.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Homér: Ilias, Praha, Academia 2010

Homér: Odyssea, Praha, Academia 2012

Jako když dvoranou proletí pták: antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700 - 1100). Praha, Triáda 2009

Molière: Lakomec. Praha, Artur 2016

Montaigne, Michel de: Eseje, Praha, Arbor Vitae 2021

Montesquieu, Charles Louis: Perské listy. Praha, Odeon 1989

Pascal, Blaise: Myšlenky. Praha, Mladá fronta 2000

Petrarca: Sto sonetů Lauře, Praha, Vyšehrad 2015

Píseň o Cidovi. Praha, Práce 1994

Putování za svatým grálem, Praha, Triáda 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968

Russeau, Jean-Jacques: Vyznání, Praha, Rybka Publishers 2017

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Voltaire: Candide, Praha, XYZ 2009

 

Sekundární literatura ke kontextualizaci

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Boileau-Despréaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Collins, R.: Mánie: sex, drogy & literatura: příběh bouřliváků a buřičů, kteří zahájili kulturní revoluci. Praha, Metafora 2013.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 199

Černý, V.: Francouzská poezie 1918–1945: Deset kapitol o moderní francouzské poezii, Praha: Kra, 1994.

Duval, J.-F.: Kerouac a Beat Generation. Hodkovičky, Pragma 2014.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forbelský, J. – Sánchez, J. A.: Španělská moderní literatura 1898–2015. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Heinrichová, N. – Hrdličková, j.: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Hilský, M.: Modernisté. Praha: Argo, 2017.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, A. – Svatoň, V. (eds): Pokusy o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky: Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech, Praha: Torst, 1998.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Jelínková, Eva: Echa expresionismu: Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

Krolop, Kurt: Studie o německé literatuře. Praha: Triáda, 2018.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Lukavská, E.: Zázračné reálno a magický realismus. Brno, Host 2003.

Nadeau, M.: Dějiny surrealismu. Olomouc, Votobia 1994.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

dr. Pelánová: zápočet: aktivní účast na semináři, systematická příprava na základě čítanky a interpretačních okruhů, které bude vyučující zasílat emailem, a proslovený referát NEBO odevzdaný interpretační příspěvek..

dr. Soukupová: zápočet: aktivní účast, čtení zadaných textů, vlastní interpretační a didaktický vklad

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

seminář dr. Pelánové:

 

datum

téma

Čítanka

referát

21.2.

Úvod + referáty

Lamartine: Jezero

 

28.2.

Romantická lyrika (noc, příroda, subjekt)

Keats: Óda na slavíka

Novalis: Hymny noci

7.3.

Goethe. Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Goethe: Král duchů

14.3.

Interpretace Fausta: hrdinova představa činu, postavy Markétky a Mefistofela

Faust

Schiller: Loupežníci

21.3.

Poe a budování literárního tvaru

povídka Vražda v ulici Morgue

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

28.3.

Reflexe romantického vkladu, postavy antihrdinů (tzv. „zbytečných lidí“)

Puškin: Evžen Oněgin

Lermontov: Hrdina naší doby

4.4.

Baudelaire

Spleen a ideál (Květy zla)

W. Whitman: Stébla trávy

11.4.

Flaubert jako zakladatel moderního románu.  

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

18.4.

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

25.4.

Skrytá tvář skutečnosti v anglickoamerické  próze závěru století

R. L. Stevenson: Dr Jekyll a pan Hyde

H. James: Utažení šroubu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html