SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Czech literature I - OPBC2L108A
Title: Dějiny české literatury I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 0 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2L103A
Interchangeability : OKBC2L108A
Is pre-requisite for: OPBC2L111A, OEBLL1703Z, OEBLL1703, OEBLL2118Z, OPBC2L119A
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (19.05.2019)
The course enables students to understand the basic developmental and thematic processes in Czech literature of the 20th century. It focuses primarily on the turn of the 19th and 20th centuries and on the entire area of ​​the twentieth century (in the first semester there are accentuated processes that are characteristic for the first half of the twentieth century and whose developmental traces can be followed in the following period; to those phenomena that are more specific to the second half of the twentieth century and is based on the principle of synchronous cuts on a diachronic background. This is not about the traditional creation of chronological units that attempt to cover the diverse processes and areas of literature development within a limited period of time, but to create thematically focused units that follow the basic themes or basic functions that have influenced and influenced the form of Czech literature not only in In the short term, they create basic development lines that vary in different historical contexts throughout the twentieth century, thus creating a long-term specificity of Czech literature in the context of world literature. The course is not focused on textocentric literary history, but shows literature as a part of specific cultural and social models (cultural field or cultural map) that influenced the form of Czech art and Czech thinking in the twentieth century. The aim of the course is to enable students to understand permanent or long-term processes in the history of literature, but also in the history of Czech society, and which are a living part of our current experience with national culture. The basic model is the cultural model, its principles are to be understood by students, and not only literary works, but also examples from other types of art will serve. Thus, students should get an idea of ​​a more complex structure of art (they will not perceive literature as a separate area) and at the same time acquire knowledge of the processes that have shaped and shaped the current form of the world (literary, cultural and social) in which they live expression in literature or through literature. Thus, through this course, the history of literature will become a specific tool of knowledge that leads to national and individual self-reflection. The course should also formulate individual topics as problematic areas that encourage thinking and thus a new reflection and self-reflection. 1) Literature in response to war; 2) Differentiation and position of writers in society in the Third Republic; 3) From the hope of one to the hope of all (1950s, socialist realism as a model of totalitarian art); 4) From the hope of all to the hope of one (golden Sixties); 5) Czech poetry of the 1960s; 6) On the way to / from chaos
Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (30.01.2018)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (18.02.2021)

Dějiny české literatury I. (Prezenční forma studia, OPBC2L108A)

 

Sylabus semináře (vyučující T. Kubíček, J. Smrčka, L. Neumann)

1. týden semestru (22.-26.2.) Úvodní hodina (nácvik rozboru a interpretace prózy a poezie)

2. (1.3.-5.3.) Karel Toman: Měsíce

3. (8.3.-12.3.) Josef Čapek: Stín kapradiny (seminář T. Kubíčka)

                       Karel Čapek: Válka s Mloky (seminář J. Smrčky)

                       Richard Weiner: Škleb (seminář L. Neumanna)

4. (15.3.-19.3.) Jaroslav Durych: Rekviem (seminář T. Kubíčka)

                         Karel Čapek, Josef Čapek: Ze života hmyzu (seminář J. Smrčky)

                         Josef Čapek: Stín kapradiny (seminář L. Neumanna)

5. (22.3.-26.3.) Vítězslav Nezval: Edison (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                         Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (seminář J. Smrčky)

6. (29.3.-2.4.)  Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna); POZOR: v pátek 2. 4. se seminář T. Kubíčka (ani přednáška) nekonají

                        Vítězslav Nezval: Edison (seminář J. Smrčky)

7. (5.4.-9.4.) Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář T. Kubíčka) - v pondělí 5. 4. se seminář nekoná!

                     František Halas: Dokořán; I. Blatný: Dílo (seminář L. Neumanna)

                     semináře J. Smrčky se nekonají (pondělní svátek)

8. (12.4.-16.4.) Ivan Blatný: Melancholické procházky, Hledání přítomného času, Stará bydliště (seminář T. Kubíčka) -

                         Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (seminář J. Smrčky)

                         Egon Hostovský: Cizinec hledá byt (seminář L. Neumanna)

9. (19.4.-23.4.) Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                         František Halas: Dokořán (seminář J. Smrčky)

                         Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (seminář L. Neumanna)

10. (26.4.-30.4.) Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                           Jan Čep: ze sbírky Dvojí domov (1926) Domek, Bouře, Dvojí domov, Kozlovice,  Peněženka, Do města, Elegie a ze sbírky Zeměžluč (1931) Cesta na Jitřní (seminář J. Smrčky)

11. (3.5.-7.5.) Jáchym Topol: Anděl (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                       Karel Poláček: Okresní město (seminář J. Smrčky)

12. (10.5.-14.5.) Jan Balabán: Prázdniny (seminář T. Kubíčka a L. Neumanna)

                           Jiří Voskovec, Jan Werich: Caesar, Balada z Hadrů, Těžká Barbora (seminář J. Smrčky)

 

 

 

 

                      

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (18.02.2021)

Dějiny české literatury I.

Souborná zkouška z předmětů Dějiny české literatury I a II bude mít podobu písemného testu z okruhů, které jsou uvedeny na stránkách katedry. Tato zkouška navazuje až na předmět Dějiny české literatury II. Podmínkou vykonání zkoušky je prokázání čtenářské zkušenosti na základě četby povinné literatury.

Podmínky zápočtu

·         docházka (max. 3 absence)

·         příprava a skupinová prezentace klíčových pasáží textu (ve skupinách po 2 až třech studentech, každá skupinka bude prezentovat 3 texty)

·         seminární práce - pro seminární práci si student vybere jeden z textů (próza, poezie, drama) povinné či doporučené četby ke zkoušce, který je k dispozici na stránkách katedry a který nebyl obsahem semináře k předmětu.       

https://pages.pedf.cuni.cz/kcl/katedra/studenti/bakalarske-studium/

 

Struktura seminární práce

1)     zasazení textu do kontextu soudobé poetiky (ne životopisy autorů)

2)     recepce díla

3)     analýza textu (tematická rovina, kompozice, jazykové a výrazové prostředky, myšlenkový potenciál díla)

4)     výběr charakteristické ukázky a její interpretace

5)     seznam použité odborné literatury 

Rozsah: 5 – 7 stran 

 

Termín odevzdání: kdykoliv od 6. 4. a nejpozději do konce výuky v semestru, tj. do 14. 5.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html