SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Syntax of Czech Language I - OPBC2C110A
Title: Syntax českého jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: 81 / 84 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2C106A
P//Is pre-requisite for: OPBC2C112A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (09.09.2019)
Syntax as a component/module of grammar, basic syntactic concepts and the elementary syntactic unit, predication, predicate, sentence, utterance, valency, basic sentence structure and its modifications, complex/compound sentence.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (09.09.2019)

 

 

1. Gramatická stavba věty

2. Syntagma

3. Základová větná struktura, predikace a predikát, propozice 

4. Věta a výpověď, valenční vs. nevalenční pohled na syntax, formální a sémantická stránka věty

5. Pozice ve stavbě věty/tzv. větné členy

6. Věta jednoduchá a souvětí

7. Modifikace stavby věty, nepravidelnosti větné stavby

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (09.10.2019)

Ukončení: zápočet

  
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
 


Forma zápočtu: písemná

Termín zápočtového testu pro všechny paralelní skupiny: 14.1. 2020, 17:30-18:30, aula

Opravné termíny: 16.1. 2020, 17:30-18:30, aula

                           21.1. 2020, 17:30-18:30, aula


Požadavky k zápočtu: získání min. 3,5 bodů z 5 úkolů v písemném testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html