SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Grammar I - OPBA4A107C
Title: Gramatický proseminář AJ I
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 140 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ivana Jančovičová
Teacher(s): Mgr. Ivana Jančovičová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)
Cílem je vést studenty ke zvládnutí některých obtížnějších jevů anglické gramatiky na pokročilé úrovni (na úrovni B2-C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Lekce se zabývají slovesnými časy, vyjadřováním budoucnosti, tvary a užitím pasíva, výskytem konjunktivu v současné angličtině, modalitou a používáním modálních sloves, neurčitými slovesnými tvary, užitím členů, počitatelností a nepočitatelností anglických podstatných jmen, tvary a výskytem přivlastňovacího pádu. Kurz je určen nejen pro oborové studenty angličtiny, ale i pro ostatní studenty angličtiny, kteří si chtějí prohloubit znalosti anglické gramatiky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

DUŠKOVÁ L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0486-6

HEWINGS M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0 521 53291 4   (popřípadě další vydání)

VINCE M. Language Practice for Advanced. Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu. 

V případě neúspěchu v řádném termínu má student nárok na opravný termín - celkem tedy dva pokusy.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Week 1, 2    Unit 1-14                  Tenses

Week 3        Unit 15-20                Modal verbs and modality

Week 4        Unit  22-25               Passive voice

Week 5, 6    Unit  30-31, 58-59    Non-finite verb forms (infinitives, gerunds, participles)

Week 7, 8       Articles, Possessive case

Week 9           Countable and uncountable nouns,  Agreement between subject and verb

Week 10, 11   Revision

Week 12         T E S T

Uvedené lekce ke studiu jsou lekce z Advanced  Grammar in Use.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu. 

V případě neúspěchu v řádném termínu má student nárok na opravný termín - celkem tedy dva pokusy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html