SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Grammar Seminar - OPBA4A045B
Title: Gramatický seminář
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ivana Jančovičová
Pre-requisite : OPBA4A011A, OPBA4A012A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.10.2019)
Cílem tohoto povinně-volitelného kurzu je rozšiřovat a prakticky aplikovat některé poznatky z povinného kurzu Morfologie a současně připravit půdu k praktickému ovládnutí vybraných jevů syntaktických. Témata: 1. Nouns: definiteness, countability 2. Modal verbs and modality 3. Verbs: tense, reported speech 4. Verbs: passive voice 5. Non-finite verb forms 6. Adverbial clauses of time, reason, purpose, result, condition, consession 7. Relative clauses, complex condensation
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin
Práce se studijními materiály 15 hodin
Plnění průběžných úkolů 20 hodin
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (03.10.2019)

DUŠKOVÁ, Libuše a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

DUŠKOVÁ, Libuše, KLÉGR, Aleš, MALÁ, Markéta, ŠALDOVÁ, Pavlína. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 2. vyd. Praha: Karolinum 2013. ISBN  978-80-246-2028-2.

GREENBAUM, Sidney, QUIRK, Randolph. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0 521 53291 4

VINCE, Michael. Language Practice for Advanced. Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3

YULE, George. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-457982-7

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

úspěšné zvládnutí písemného testu po skončení semestru (úspěšnost 70%)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (29.01.2023)

1. Nouns: definiteness, countability
2. Modal verbs and modality
3. Verbs: tense, reported speech
4. Verbs: passive voice
5. Non-finite verb forms
6. Adverbial clauses of time, reason, purpose, result, condition, consession
7. Relative clauses, complex condensation

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivana Jančovičová (25.01.2023)

úspěšné zvládnutí písemného testu po skončení semestru (úspěšnost 70%)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html