SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern English IV - OPBA2A115A
Title: Moderní angličtina IV
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 0 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Pre-requisite : OPBA2A111A
Is pre-requisite for: OPBA2A119A
Annotation -
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (01.02.2019)
The aim of the course is to develop the four basic language skills further from the B2+ to C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages. This is the fourth stage of a six-semester course. The teaching is based on systematic work with a course-book (see Jones, Bastow and Hird below). There is special emphasis on accuracy, fluency, clarity and complexity of expression.
Literature
Last update: Mgr. Barbora Pěničková (31.01.2020)

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. (základní učebnice)

MANN, M.; TAYLORE-KNOWLES, S. Destination C1&C2. Oxford: Macmillan, 2008. 

SIDE, R.; WELLMAN, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman. Pearson Education Limited, 1999.

FOLEY, M.; HALL, D. Longman Advanced English Grammar. Longman, 2003.

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition).

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.01.2022)

FORMA A OBSAH: 

Zkouška má ústní formu a probíhá ve dvojicích/trojicích. Studenti nejprve porovnávají obrázky a odpovídají na otázku/otázky k obrázkům. Následuje diskuse ve dvojicích/trojicích na téma, které si studenti zvolí z nabídky.

HODNOCENÍ:

Student musí dosáhnout minimální úrovně 70% z celkového počtu bodů dle následujících hodnotících kritérií: výslovnost, rozsah a správnost užití gramatických a lexikálních struktur, discourse management, interakce, úroveň a relevance obsahu (CEFR - C1). Studenti mají k dispozici dva opravné termíny.

 

Nedílnou součástí těchto požadavků je obsah rubriky Podmínky zakončení předmětu (viz níže). Při nesplnění těchto podmínek student nemůže zkoušku absolvovat.

 

Syllabus
Last update: Mgr. Barbora Pěničková (31.01.2020)

Unit 1: People and Places

Unit 2: Our Environment

Unit 3: Language and Culture

Unit 4: Family and Relationships 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.01.2022)

FORMA A OBSAH podmínek zakončení předmětu: 

1. ESEJ: Studenti odevzdají esej na téma a k datu, které jsou specifikované jak ústně, tak písemně v prvním týdnu kontaktní/distanční výuky - forma a obsah eseje jsou jasně stanoveny a je nutné je pro úspěšné splnění dodržet. Text eseje nesmí obsahovat více než tři gramatické chyby na úrovni B2 a nižší - v takovém případě je skóre za esej 0.

Nedodržení zadání a časového plánu není akceptovatelné a má za následek nepřipuštění k testu. Je povinností každého frekventanta kurzu se s těmito informacemi dostatečně a včas seznámit.

2. Písemný TEST: sestává z gramatických a lexikálních struktur probíraných v rámci letního semestru (viz SYLABUS). 

 

HODNOCENÍ A OPRAVNÉ POKUSY:

1. Jak esej, tak písemný test musí dosahovat hranice minimálně 70% z celkového počtu bodů.

2. Opravný pokus u eseje je pouze jeden. Opravný pokus u testu je pouze jeden. 

 

Nesplnění těchto podmínek má za následek nepřipuštění ke zkoušce (viz Požadavky ke zkoušce výše)

 

Pozn.: Docházku na seminářích je možné odpustit na základě předložení certifikátu CAE s hodnocením A nebo CPE s hodnocením A nebo B. Tento certifikát nesmí být starší dvou let. Ostatní podmínky zakončení předmětu, t.j. esej, písemná a ústní část zkoušky (viz rubrika Podmínky zakončení předmětu) je povinná pro všechny studenty bez rozdílu.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html