SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OPB03Q102A
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: 30 / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Is interchangeable with: OKB03Q102A
Annotation -
The aim of the course is to introduce students to a professional psychological discourse, which will be applied to pedagogical reality. The course introduces psychology as an independent scientific discipline, shows its methodology and relationship to other disciplines. Emphasis is placed on distinguishing between laic and scientific views on human experience and behavior. The course will focus on basic concepts and theories of general psychology and personality psychology, which are key to the subsequent understanding of the specifics of preschool and school children and the teaching profession. Students have an e-learning course in which they are going to fill tasks related to the main topics.
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Aim of the course -
The aim of the course is a basic acquaintance of the latest knowledge about the psychological laws of learning and teaching. The course should help in understanding:

1. the process of learning,

2. the student in the context of the learning situation

3. student as a future teacher who reflects on his/her pedagogical activityAfter completing the course the student is able to:

1. apply theoretical psychological principles to the teaching of chemistry

2. create conditions for effective learning and teaching

3. analyze the causes of study failure
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Descriptors - Czech

Studijní opory se nacházejí zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585 (studenti obdrží heslo do kurzu na prvním setkání).

Celková časová zátěž studenta 60,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Z
Přímá výuka  
Přednášky: 12
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30
Samostudium literatury (za semestr) 12
Práce se studijními materiály (za semestr) 6
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 8
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10
Příprava na zápočet 8

V případě distanční výuky bude výuka probíhat v reálném čase na platformě Zoom (pokud nebude ve výjimečných případech stanoveno jinak), aktuální informace obdrží studenti mailem.

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Literature - Czech

ATKINSON, Rita L., B. L. FREDRICKSON, G. R. LOFTUS, W. A. WAGENAAE, Ernest R. HILGARD a Susan NOLEN-HOEKSEMA. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vydání 3., přepracované. Praha: Portál, 2012.

ČÁP J., MAREŠ J. Psychologie pro učitele. Praha:Portál. 2001.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.

KASSIN, S. M. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.

ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Praha: Grada. 2007

SMÉKAL V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister a Principal. 2002

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Syllabus -
The course will be devoted to the following topics:
  • definition of psychology as a science, psychological disciplines, methodology of psychological research
  • information process and cognitive theory of learning
  • behavioral theory of learning
  • human personality
  • human evolution
  • intelligence and talent
  • motivation
  • emotions in learning, prevention of burnout syndrome
  • communication with students, parents and colleagues
Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Studující získají atest na základně pravidelného plnění úkolů v e-learningu. 

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8585 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (23.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html