SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Art Education I - OPB01V155B
Title: Didaktika VV I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Is interchangeable with: OKB01V155B
Annotation -
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)
The course reflects the knowledge of previous theoretical and practical courses and transforms them into an elementary didactic structure. It presents the main principles of planning in Art Education and introduces students to suitable sources of inspiration. It presents the patterns of children's artistic expression and its main developmental features and shows the links between the choice of the field context and the task and among other key didactic categories. The course also includes a brief history and present of the field of Didactics of Art Education.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Přímá výuka

Cvičení: 24h

 

Nepřímá výuka

Samostudium literatury (za semestr): 12h

Práce se studijními materiály (za semestr): 12h

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 12h

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Hlavní studijní literatura:

HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha, Raabe, 2012. 

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Ped F, Praha 2005.

KAFKOVÁ, H. (2018). Plánování výtvarných činností. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN978-80-7603-140-1. Dostupné z: https://futurebooks.cz/books/pedfa_esf_12/?/impressum/

FULKOVÁ M.,KAFKOVÁ H.: Nové trendy ve výtvarné výchově. In: Kohnová, J. (Ed.): Sborník příspěvků z konference Profesní rozvoj učitelů. Praha, UK, 2012, s. 41-48. ISBN 978-80-7290-548-5 Dostupné na: http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-1-version1SBORNIK_CD_Profesni_rozvoj_ucitelu.pdf

Slavík, J., Nedělka, M., Valenta, J., Hník O., Brücknerová K., & Dytrtová K. (2015). Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, V. Čížková, H. Čtrnáctová, L. Dvořák, K. Dytrtová, B. Gracová, O. Hník, M. Kekule, K. Uličná, M. Kubiatko, M. Nedělka, J. Novotná, M. Papáček, J. Petr, et al. (2015), Oborové didaktiky: Vývoj stav perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Další studijní literatura:

DODDINGTON, CH., HILTON, M.: Child-Centred Education. London, Sage publications, 2007.

FULKOVA, M., TIPTON, T. (2011) Diversifying Discourse: The Influence of Visual Culture on Children´s Perception and

Creation of Art. In Faulkner, D., Coates, E. (Eds.) Exploring Children´s Creative Narratives. Routledge, Tailor & Francis

Group. ISBN 978-0415-46562-2.

ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Detský výtvarný prejav. Bratislava, Dolis, 2013

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

seminář

V případě omezení prezenční výuky bude kurs veden distanční formou přes aplikaci Microsoft Teams.

Odkaz:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIAUeVbTKP3QHr7_ysc4yjIK3iGE4S_e1cj668ioz6T81%40thread.tacv2/conversations?groupId=27d8b971-84a2-4b87-b6f3-911ade131990&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Tato platforma bude studijní skupinou využívána ke sdílení studijních dokumentů i v případě prezenční výuky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

* Úvod do disciplíny a reflexe portfolií z teoretických a praktických disciplín

* Tradiční otázky oborové didaktiky – historie a současnost v Čechách a ve světě

* Funkční slovník učitele Výtvarné výchovy

* Plánování ve Výtvarné výchově I

* Klíčové didaktické kategorie II

* Klíčové didaktické kategorie II

* Vhodné inspirační zdroje a jejich parametry

* Práce s vhodnými inspiračními zdroji

* Dětská tvorba a její geneze I

* Dětská tvorba a její geneze II

* Dětská tvorba a její geneze III

* Shrnutí hlavních tezí

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Zápočet

Aktivní účast v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů do portfolia

Vypracování a prezentace seminární práce - didaktického portfolia

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html