SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice PE I - OPB01T180B
Title: Praxe TV 1 - S
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Pre-requisite : OPB01T174B
Is pre-requisite for: OPB01T197B
Is interchangeable with: OKB01T180B
Annotation -
Last update: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (19.05.2019)
Practical realization of physical activities in kindergarten, leading of controlled activities in the field of games and basic athletic activities and offering spontaneous physical activities.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (23.12.2018)

Studenti si vyzkouší vedení pohybových programů v praxi.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (19.05.2019)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. www.vuppraha.cz

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2000.

Hájková,l J., Vejražková, D. Základní gymnastika. Praha: Karolinuim. 2005.

Čermák, J., Chvalová, O., Botlíková, V., Dvořáková, H. Záda už mně nebolí. Praha: Vašut, 2000. vyd. 4.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (19.05.2019)

Hospitace řízené tělesné výchovy v MŠ. Vlastní příprava a relizace řízené jednotky TV nejen v prostoru MŠ a v jejích materiálních podmínkách. Sebereflexe a evaluace této jednotky. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (19.05.2019)

Zápočtové požadavky - příprava a praktické řízení dětí v MŠ a sebereflexe, účast na evalulci ostatních.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html