SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Academic Skills - N - ONUZ22V05
Title: Academic Skills - N
Guaranteed by: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Marie Houšková
Class: V
Classification: Teaching > German
Attributes: Volitelné předměty PS
Incompatibility : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, O01307401, O02307001
Annotation - Czech
Last update: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)
1. Gramatické a stylistické struktury odborného stylu • vedlejší věty (časové, příčinné /vyjadřování kauzálních vztahů obecně/, vztažné, přípustkové podmínkové) • rozšířený přívlastek • konjunktiv II a I • pasivum a jeho náhrady • tvoření a odvozování slov • infinitivní konstrukce • způsobová slovesa v dalších významech Všechny jevy se probírají a opakují z hlediska jejich využití v odborně zaměřené mluvené i písemné komunikaci, učební materiály jsou vybrány z odborných textů. 2. Mluvená komunikace • setkání, kontakty • telefonování • přijímací pohovor • referát, diskusní příspěvek (interpretace obrázků, grafů apod.) • diskuse (dotaz, odkaz, souhlas, nesouhlas atd.) 3. Písemná komunikace • strukturovaný životopis • dopisy • anotace • téze přednášky, diskusního příspěvku • plakát • resumé Doplňková slovní zásoba • organizace VŠ a vědeckých institucí v ČR a v německy mluvících zemích • vědecké tituly a věd.-ped. hodnosti
Syllabus - Czech
Last update: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)

1. Gramatické a stylistické struktury odborného stylu

 • vedlejší věty (časové, příčinné /vyjadřování kauzálních vztahů obecně/, vztažné, přípustkové

            podmínkové)

 • rozšířený přívlastek
 • konjunktiv II a I
 • pasivum a jeho náhrady
 • tvoření a odvozování slov
 • infinitivní konstrukce
 • způsobová slovesa v dalších významech

Všechny jevy se probírají a opakují z hlediska jejich využití  v odborně zaměřené mluvené i písemné komunikaci, učební materiály jsou vybrány z odborných textů.

 

2.   Mluvená komunikace

 • setkání, kontakty
 • telefonování
 • přijímací pohovor
 • referát, diskusní příspěvek (interpretace obrázků, grafů apod.)
 • diskuse (dotaz, odkaz, souhlas, nesouhlas atd.)

 

 1. Písemná komunikace
 • strukturovaný životopis
 • dopisy
 • anotace
 • téze přednášky, diskusního příspěvku
 • plakát
 • resumé

 

Doplňková slovní zásoba

 • organizace VŠ a vědeckých institucí v ČR a v německy mluvících zemích
 • vědecké tituly a věd.-ped. hodnosti
Course completion requirements - Czech
Last update: LASTOVI/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2014)

Prezence 70 % a aktivní účast na semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html