SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Democracy and Constitutionalism - ONUZ12112
Title: Demokracie a ústavnost
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (95)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Interchangeability : O03111043
Is interchangeable with: O03111043
Annotation - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)
Seznámení s problematikou teorie a praxe vývoje demokracie. Analýza typů a forem demokracie. Charakteristika nedemokratických systémů /totalitní a autoritářký/. Přiblížení teorie a praxe pávního státu a jeho rysů.
Aim of the course - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)

Přiblížit studentům teorii a praxi demokracie a právního státu (ústavnosti).

Literature - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)

Základní: Kunc,J.a kol.: Demokracie a ústavnost. Karolinum, Praha 1996,1999                                                                                                                  

                                     Ústava ČR, Listina základních práv a svobod.

 Doporučená:  Kohák,E.: Průvodce po demokracii. SLON, Praha 1997, 2002 aj

                       Dahl,R. : Demokracie  a její kritici. Vict.Publishing, Praha 1995    O demokracii.

                       Dvořáková,V.,Kunc,J.: O přechodech k demokracii. SLON , Praha ské 1994

                      Broklová,E.: Československá demokracie v letech 1918 - 1938. Praha 1998

                      Komárková, B.:  Původ a význam lidských práv

                     Ústavy československé 1920,1948,1960 (68), Ústavy různých států

                                       

Teaching methods - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)

Přednášky kombinované s referáty studentů (zejm. s tématikou polit. a právních systémů různých zemí)

Requirements to the exam - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)

Student k zápočtu musí přečíst min. jednu knihu (příp. část) s tématikou demokracie, nebo právního státu. Dále vypracovat a odevzdat v předstihu (zápočtu) semin. práci v rozsahu 3-5 stran. V rámci zápočtu se diskutuje nad sem. prací  + jedna otázka, doplňující vychází z přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2012)

1. Demokracie -  historický vývoj pojmu a praxe. Charakteristika soudobých pojetí demokracie

2. Formy demokracie- zasupitelská a přímá demokracie. Referendum - charektristika přístpů přízbivců a odpůrců

3. Typy demokracie a jejich rozbor. Majoritní, konsensuální a konsociační demokracie. Dhlova teorie - polyarchie

4. Nedemokratické systémy - totalitní a autoritářské systémy, jejich charakteristiky

5. Tranzitologie - obecné a zvláštní v přechodech k demokracii

6. Právní stát (Ústavnost) - teorie a praxe

7. Vázanost státu právem. Ústavy.

8. Horizontální a vertikální dělba moci

9. Lidská a občanská práva - vznik vývoj představ , dokumentů (národních a mezinárodních). Listina základních práv a svobod v ČR

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html