SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Selected Chapters from History of the 20th Century - ONUZ05V001
Title: Vybrané kapitoly z dějin 20.století
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Classification: Teaching > History
Incompatibility : ON2305113
Annotation -
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2014)
This subject is taught in Czech.
Aim of the course - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin má za cíl seznámit studenty nehistorických oborů s hlavními událostmi a vývojovými tendencemi dějin 20. století.

Literature - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2013)

Doporučená literatura:

Základní:

DVOŘÁKOVÁ Vladimíra: Spojené státy americké. Společnost a politika. Praha: Libri 2002.

GADDIS John L., Studená válka. Praha: Slovart 2006.

GRAUBARD, Stephen: Prezidenti, Praha BB 2006. (orig.: The Presidents. London 2006).

LaFeber, Walter: The American Age. United States Foreign Policy Home and Abroad. New York 1994.

LaFEBER, Walter: America, Russia and the Cold War, 1945 - 1984. New York 1987 (a další vyd.)

KREJČÍ, Oskar: Zahraniční politika USA. Praha, Profesional Publishing 2010.

McCORMICK Thomas: America´s Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War and After. N.Y. John Hopkins 1995 2ed.

SCHULZINGER, R.: American Diplomacy in the XXth Century. Oxford 1994.

TINDALL, George - SHI, David: Dějiny Spojených států amerických. Praha: nakl. Lidových novin 1996 ad. vyd.

Doplňková:

CROCKATT, Richard: The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in the World Politics, 1941-1991. London 1996.

DALLEK, Robert: Kennedy. Nedokončený život. Praha: Argo 2006.

FURSENKO, Aleksandr -  NAFTALI, Timothi: One Hell of Gamble: Khrushchev, Castro, Kennedy and the Cuban Missile Crisis, 1958 - 1964. London: Pimlico 1999.

GADDIS John L., The United States and the Origins of Cold War. New York 1973, nové vyd. 1997.

HERRING, George: America´s Longest War. The USA and Vietnam 1950-1975. New York 1996.

HOGAN, Michael J. (ed.), The End of the Cold War. Cambridge 1992.

JENKINS, Roy: Truman. Praha, BB 1997.

KRÁTKÝ, Karel: Marshallův plán. Příspěvek ke studiu studené války. Praha: A.Čeněk 2011.

KUNZ Diane B. (ed.), Diplomacy of the Crucial Decade. American Foreign Policy during the 1960s. New York 1994.

LaFEBER, Walter: The Clash: US - Japanese Relations... N.Y. 1997

LOGEVALL, F. - PRESTON, A. (ed.), Nixon in the World affairs. Oxford 2008.

NINKOVICH, Frank: Germany and the United States. New York, Twayne Publishers 1995.

OVENDALE, Ritchie: Anglo-American Relations in the Twentieth Century. London 1998.

SCHALLER Michael: The United States and China. Into Twenty-First Century. Oxford 2002.

SCHULZINGER, Robert: A Time of War: The United States and Vietnam, 1941-1975. Oxford 1997.

SURI, Jeremi: Henry Kissinger and the American Century. Harvard UP 2007.

SCHALLER Michael: Ronald Reagan. Oxford UP

Syllabus - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2013)

Kapitoly z dějin zahraniční politiky USA v době studené války

1/ Vývoj historiografie studené války v USA; kořeny napětí mezi USA a SSSR

2/ Počáteční fáze studené války v době Trumannovy administrativy (1946-1952)

3/ Vývoj vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v době Eisenhowerovy administrativy

4/ Zahraniční politika USA v 60. Letech: stíny Vietnamu

5/ Geneze, fungování a pád politiky détente v době prezidentství R. Nixona, G. Forda a J. Cartera

6/ Reagan, tzv. druhá studená válka a zhroucení sovětského systému

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html