SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Learning motivation - ONPP13152
Title: Motivace ve škole
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (3)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Pre-requisite : ONPP13101
Interchangeability : ONPP13052, ON23142003
Is incompatible with: ONPP13153
Is interchangeable with: O02213052, OPNZ0Q122B, ONPP13052
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)
Motivation at school Motivational disposition Motivational process Cognitive motivation Achievement motivation Social motivation Educational self-regulation Future (perspective) orientation Motivation diagnostics Motivation training, coping
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Pavelková, I., Urbanová, D.. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. ročník LXII, č. 4. 2018 s. 350 -365.

Hrabal,V., Man,F. Pavelková,I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1989

Hrabal,V., Pavelková.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1996

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.

Blatný,M..: Psychologie osobnosti. Praha, Grada 2010.

Csikszentmihalyi,.: Flow a práce. Praha, Portál 2017

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutné uspěšně splnit didaktický test, aktivní účast na seminářích a realizace drobných výzkumných sond.

Syllabus -
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Course goal:
a) To help the students with establishing more complex teaching schemes, which will help them to increase the comprehensibility their teaching.

b) Provide inspiration for the students using concrete methods, procedures or interventions for the premediated work with motivation in school.

Synopsis of the course:

Motivation disposities and motivation processes. Internal and external sources of motivation.

Motivation for learning. Influence of motivation to the learning process and its results. Short term and long term strategies that influence the motivation for learning.

Diagnostics and development of cognitive, achievement and social needs.

Education self-regulation. Perspective orientation.

Motivating pupils in school and in the family.

Pupils approach to individual subjects.

Surpass the crises in the motivation for learning (causes of pupils unmotivation).

Anxiety and boredom at school.

Motivation training (Achievement motivation programmes, concept ?Originator - Footman" , will training.)

Teachers self-diagnostics in the area of motivation.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html