SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Ethnic Minorities in Czech Schools - ONPP13047
Title: Etnické minority v české škole
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 1/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (50)
summer:unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Incompatibility : ONPP13145, ONPP13151, ONPP13157, ONPP13200
Pre-requisite : ONPP13101
Interchangeability : ONPP13051
Is incompatible with: ONPP13200, ONPP13151, ONPP13157, ONPP13145, ONPP13153
Is interchangeable with: OKNZ0Q134B, ONPP13065, OPNZ0Q134B, ONPP13051
Files Comments Added by
download politicka korektnost - DB.pdf Četba na 21.10. PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Annotation -
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (30.05.2019)
The course is focused on education ethnic minority. It is focused on the contexts that affect the childhood of other ethnicities, the school situation and its potential for social mobility.
Aim of the course - Czech
Last update: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

Cílem kurzu je připravit budoucí učitele na multikulturní prostředí české školy.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (30.05.2019)

Bittnerová, Dana – Doubek, David – Levínská, Markéta. 2011. Kulturní modely ve vzdělávání. Praha: FHS UK.

Gellner, Arnošt. 1993.  Národy a nacionalismus. Praha: H+H.

Hadj Mousová, Zuzana. 2009. „Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků.“ Pp. 24-76 in Dana Bittnerová (ed.) Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM. Praha: Ermat s.r.o.

Kostelecká, Yvona- Hána, David - Hasman, Jiří 2017 Integrace žáků  - cizinců v širším kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK. 

Morgensternová, M. - Šulová, L.: Interkulturní psychologie.Praha, Karolinum 2009.

Průcha, J.: Interkulturní psychologie. Praha, Portál 2004.

Stuchlíková, Iva - Vokrojová, Nela 2013. Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků- specifikum vietnamské kultury. Pedagogika 63 (1), s. 5 - 24. 

Teaching methods - Czech
Last update: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

přímá výuka na učebně

Requirements to the exam - Czech
Last update: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

Přítomnost na kurzu, seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

1. Podstata etnické a kulturní diverzity ve společnosti

2. Strategie řešení etnické a kulturní diversity ze strany minorit

3. Situace minorit v ČR

4. Pozice minorit ve škole

5. Národnostní školství

6. Strategie řešení sociokulturních handicapů

7. Imigranti - Specifická situace rodiny dítěte migranta

8. Významné skupiny migrantů a jejich profil s ohledem na pozici žáka ve škole

9. Romové v české společnosti

10. Romové v české škole

11. Programy posilující multikulturní postoje

12. Postoje učitelů vůči žákům z minorit

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html