SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Economic Thinking and Decision Making - ON9312021
Title: Ekonomické myšlení a ekonomické rozhodování
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Classification: Teaching > Civic Education
Annotation - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (21.04.2008)
V tomto studijním předmětu jsou vymezeny možnosti rozvoje ekonomického myšlení v hodinách občanské výchovy. Hlavní pozornost je věnována rozboru rozpočtu a jeho položkám na úrovni rodiny, obce, státu a Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována hospodářské politice a úloze jedince při jejím formování. Zhodnoceny jsou klady a zápory základních forem podnikání a posuzovány možnosti hospodaření s penězi a hlavní formy investic.
Literature - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (21.04.2008)

Tepper, Tomáš - Kápl, Martin: Peníze a vy. Prospektrum, Praha 1991, reedice 1994.

Ježek, Tomáš: Peníze a trh. Portál, Praha 2002.

Syrový, Petr - Novotný, Martin: Osobní a rodinné finance.Grada Publishing, Praha 2004.

Beneš, V. - Musílek, P.: Cenné papíry a burzy.VŠE, Praha1990

Šroněk, Ivan: Etiketa a etika v podnikání. Manager Press, Praha 1995.

Dunckelová, Jackqueline: Podnikatelská etika. Svoboda, Praha1997.

Urban, Luděk: Hospodářská politika. Victoria Publishing, Praha 1994.

Slaný, Antonín - Žák, Milan: Hospodářská politika. C.H. Beck, Praha 1999.

Žák, Milan - Němcová, Ingeborg: Učebnice hospodářské politikyI.VŠE, Praha 1995.

Žák, Milan: Učebnice hospdářské politiky II. VŠE, Praha 1997.

Urban, Luděk: Praktická hospodářská politika. VŠE Praha 1997.

Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problém. Grada Publishing, Praha 2003.

Vlček, J. a kol. Ekonomická emancipace jednotlivce v proesu transformace ekonomiky.UK-Filozofická fakulta, MJF Praha 2003.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html