SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Health Risk Prevention - ON2317002
Title: Prevence zdravotních rizik
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Is incompatible with: ON23142330, ON23142325, ON23142326
Is pre-requisite for: ON2317011, ON2317010, ON2317009
Annotation -
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)
The goal of the subject is biomedical disciplines knowledge increasing in relation to Health Education subject. The subject allows understanding relations between cause and effect of health risks with effort to find possibility to influence them (excess weight and obesity, hyperpiesia, high cholesterol, insufficient movement, unfit nutrition, smoking, alcohol, drugs, stress etc.)
Aim of the course -
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

The aim of the course is to provide to students with the necessary informations tint serving as knowledge basis of clinical propaedeutics for teachers of health education.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

1.    BRHEL,P; MANOUŠKOVÁ, M; HRNČÍŘ, E. Pracovní lékařství. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3

2.    ČEVELA, R., ČELEDOVÁ, L., DOLANSKÝ, H. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2009, s. 108. ISBN 978-80-247-2860-2.

3.    ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2010, s. 127. ISBN 978-80-247-3231-8.

4.    DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4

5.    DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5

6.    DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9

7.    NAJBRTOVÁ, M. Biologie dorostu a školní hygiena. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. 130 s. ISBN 80-7042-231-9

8.    PELCLOVÁ, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum. 2014. s. 316. ISBN 978-80-2462-597-3.

9.    ŠUBRT, B. aj.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2. aktual. a rozš. vyd. Olomouc : ANAG, 2007. 839 s. ISBN 978-80-7263-400-2.

10. VELEMÍNSKÝ a kol. Zdraví a nemoc. České Budějovice: JCU ZSF.2011.s.134.ISBN 978-80-7394-326-4.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

 

Úspěšné absolvování písemného testu (min.75%).

 

Syllabus -
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)
  1. Effects of physical, chemical and biological factors  on the health
  2. Risk Factors influencing health (eg. stress, obesity, addiction, accidents)
  3. Prevention of disorders (cardio-vascular, diabetes, osteoporosis, tumor etc.).
  4. Physical a mental working load, hyperaction etc.
  5.  Prevention of the hypokinesia

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html