SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Chapters of Clinical Medicine - ON2317001
Title: Kapitoly z klinických oborů lékařských věd
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Is co-requisite for: ON2317006
Is incompatible with: OB2314V01
Is pre-requisite for: ON2317026, ON2317035
Annotation -
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)
The goal of the subject is to give necessary amount of information from Medical Propaedeutics to students of Health Education. The subject is based on thorough knowledge of somatology. Students will be acquainted with medical assessment methods of patients and clients.
Aim of the course -
Last update: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (27.08.2014)

The aim of the course is to deepen the knowledge of selected biomedical disciplines in relation to the focus of the field of health education.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jan David, Ph.D. (13.09.2015)

K absolvování předmětu je plně dostačující účast na výuce s využitím připravených materiálů. Doplňující literatura pro zájemce:
- CIKRT, Tomáš. Příběhy léků: příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků. 1. vyd. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2012. ISBN 978-80-260-1403-4.
- CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0.
- KOMÁREK, Lumír a Kamil PROVAZNÍK. Ochrana a podpora zdraví. 1. vyd. Praha: Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1159-0.
- LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-438-6.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jan David, Ph.D. (13.07.2016)

Účast na výuce je dobrovolná, nekontroluje se. Předmět je zakončen ústní zkouškou, rozsah požadovaných znalostí odpovídá sylabu. Tematické okruhy k ústní zkoušce budou předány na výuce.

Studenti budou připuštěni ke zkoušce pouze za podmínky, že:

1. odprezentují během výuky v předem určeném termínu jedno vybrané chronické onemocnění a jeho dopady do života dítěte a mladistvého;

2. úspěšně absolvují (minimálně v 75 %) průběžné testy z biologie člověka.

 

Syllabus -
Last update: MUDr. Jan David, Ph.D. (13.09.2015)

1. Introduction, terminology of medicine.
2. Anamnesis and subjective symptoms (the importance and structures of anamnesis, the most frequent subjective symptoms and its causes, simulation, disimulation, aggravation).
3. Objective symptoms (general classification, objective symptoms of cardiovascular, respiratory, gastrointestional, urogenital, endocrinal and neurobehavioral diseases).
4. Physical examination and functional examination of each systems (techniques of physical examination, functional examination of lungs, ECG, functional examination of kidneys, EEG, EMG).
5. Blood and urine examination (purpose of examination, complete blood cell count, differential count, sedimentation rate, biochemical examination, blood coagulate examination, urine examination).
6. Microbiological examination (purpose, the main principles and the examples of bacteriological, virological, mycological, parasitological and sérological examination, antibiotic resistance).
7. Imaging methods in medicine (the main principles and utilization of skigraphy, computer tomography, magnetic resonance, radionuclide methods, ultrasounds and endoscopy).
8. Screening in medicine (definition, principle, importance, neonatal screening, cancer screening, examples).
9. Essentials of pharmacology (basic terms, patient information leaflet, methods of application, drug categories, generals rules, drugs for acute state)
10. Injury and intoxication of children and young (the most frequent causes, manifestation, prevention).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html