SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Network - ON2314319
Title: Sociální síť
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : ON2314308
Is incompatible with: ON23142319
Is interchangeable with: ON23142319
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je získat ucelený přehled v oblasti sociální politiky, pochopit postavení sociální politiky v systému politiky státu, zejména pak ve vztahu k ekonomice. Důraz je kladen na osobnost sociálního pracovníka. Je podán výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí. Zaměřuje se na sociální pomoc v různých sociálních situacích jednotlivce nebo rodiny. Důraz je kladen na politiku zaměstnanosti, problém nezaměstnanosti a rodinnou sociální politiku. Studenti mají možnost seznámit s činností některých vybraných center sociální pomoci. Získávají celkový přehled o systému sítě státních orgánů i neziskových organizací, které nabízejí klientům pomoc ve svízelných situacích (poslání, funkce zařízení, poskytované služby). Studenti poznávají druhy problémů, s nimiž se občané na tyto instituce obracejí. Akcent je kladen na pomoc dětem, rodinám s dětmi, mladistvým. Studenti se účastní stáží na Lince bezpečí, na Růžové lince, ve Fondu ohrožených dětí, v Městském centru sociálních služeb a v dalších střediscích
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html