SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Network - ON23142319
Title: Sociální síť
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Incompatibility : ON2314319
Pre-requisite : ON23142308
Interchangeability : ON2314319
Annotation -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)
The goal of the subject is to give a complete overview from field of health and social politics. It gives an account of social network operation and social care providers´competencies. The subject is focused on social and health helps to individual or family.
Aim of the course -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)

The goal of the subject is to give a complete overview from field of health and social politics.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Aktuální informace o fungování sociální sítě - www.mpsv.cz

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany. 2. upr. vyd. Praha : MPSV, 2003. 40 s.

HAVLÍK, J., VURM, V. Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní a sociální péče: učební texty. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. 89 s. ISBN 80-7040-725-5.

HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

KREBS, V. Sociální politika. 3. aktual. vyd. Praha : ASPI, 2005. 504 s. ISBN 80-7357-050-5

Materiály vydané jednotlivými institucemi, ve kterých studenti stážují.

MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

SKURUPSKÁ, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

SMUTEK., M. Model řešení problému v sociální práci - systémový pohled. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 91 s. ISBN 80-7041-596-7

TOMEŠ, I. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha : Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Participation in Seminars

Seminar work

Syllabus -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)

1. Family Policy And Social policy.

2. Health policy.

3. Legislation.

4. Social services and institutional care medical facilities.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html