SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social support - ON23142318
Title: Sociální opora
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Incompatibility : ON2314318
Pre-requisite : ON23142304
Interchangeability : ON2314318
Annotation - Czech
Last update: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2010)
Cílem předmětu je hlubší multidisciplinární vhled do problematiky sociální opory u dětí a dospívajících. Vymezení základních pojmů sociální opora, sociální pomoc, sociální podpora. Zkoumání sociální opory, její kvalitativní a kvantitativní stránky. Pozitivní psychologie. Diagnostika sociální opory u dětí a mládeže. Základní atributy a typologie sociální opory. Možnosti poskytování sociální opory u dětí, mládeže a dalších skupin v zátěžových situacích. Vyhledávání a záměrné nevyhledávání sociální opory dětmi, případy selhávání sociální opory. Sociální opora v síti mezilidských vztahů. Sociální opora v rodině, využití rodinné terapie při zvládání zátěže. Sociální opora u dlouhodobě nemocných. Práce v semináři - Specifická sociální zátěže u dospívajících - seminární výzkumná studie
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html