SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Matrimoniology and Matrimoniopathology - ON23142312
Title: Matrimoniologie a matrimoniopatologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Incompatibility : ON2314312
Pre-requisite : ON23142304
Interchangeability : ON2314312
Annotation - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)
Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu. Předmět vysvětluje cyklus dysfunkční rodiny, rodinná tajemství, generační hranice, mužský a ženský přechod, rodinný přechod, rodinné mýty a rozvoj rodinné (partnerské) dysfunkce, rozchod - rozvod, psychorozchod - psychorozvod, vztahové stagnace, důsledky rozvodu na členy rodiny, opakovaná manželství včetně rodičovství, shrnuje populační vývoj v ČR a EU.
Literature - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

KOVAŘÍK, J.; ŠMOLKA, P. Současná rodina: problémy - konstanty - proměny - naděje. Praha : Asociace manželských a rodinných poradců ČR, 1996. 71 s.

MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : Portál, 1994. 98 s. ISBN 80-85282-83-6

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny .Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-8

PLZÁK, M. Poruchy manželského soužití. Praha : SPN, 1988.

Syllabus - Czech
Last update: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

1. Paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití.

2. Partnerská idealizace a výběr partnerů.

3. Orientační rodina, rodinný kodex, diagnostika rodiny.

4. Vymezování na ose dominance - submise.

5. Systémová pojetí manželství a rodiny.

6. Extrémně mladá manželství.

7. Partnerské vývojové krize, fáze vývoje rodiny.

8. Mezigenerační vztahy a konflikty, interpersonální a extramatrimoniální konflikty.

9. Analýza moci a násilí v partnerských a rodinných vztazích.

10. Gender a restrukturalizace partnerského soužití, problém osamělosti, volné spolužití, singles, multipluralitní rodina.

11. Perspektivy vývoje české (evropské) rodiny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html