SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Methods of Social Work - ON23142308
Title: Metody sociální práce
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Incompatibility : ON2314308
Pre-requisite : ON23142302
Interchangeability : ON2314308
Is pre-requisite for: ON23142320, ON23142319
Annotation -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)
The course deals with basic past and present concepts of social work. It focuses on methods and techniques of social work (prevention of social failure, counseling, street work, crisis intervention, work with family, community work, volunteer work, supervision in social work).
Aim of the course -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (19.12.2010)

The course deals with basic past and present concepts of social work. It focuses on methods and techniques of social work.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (12.11.2020)

Vzhledem k tomu, že prozatím nebude z důvodu pandemie COVID -19 možnost se osobně setkávat, je nutné upravit kontaktní výuku na distanční.

Předmět je hodnocen 3 kredity. To odpovídá cca 90 hodinám studentské práce (včetně přímé výuky). Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Naše komunikace se bude uskutečňovat přes mail, on-line a v Moodle.

Připojení k týmu pro prezenční výuku pomocí kódu 5l9arck.

Připojení k týmu pro kombinovanou výuku pomocí kódu bxv74yh.

Přímá výuka se přesune do on-line prostředí. A to konkrétně přes MS Teams. Konkrétní pozvánka k přístupu na „schůzku“ (on-line výuku) bude všem zapsaným studentům zaslána nejpozději den předem na mailovou adresu, která je uvedena u každého v SISu. Prosím, zajistěte si přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Odkaz na Moodle máte uvedený v SISu. Vstupní klíč (k zápisu) k předmětu do Moodlu obdržíte na prvním našem on-line setkání. V Moodlu naleznete studijní materiály, úkoly apod. Zadané úkoly bude potřeba odevzdávat v průběhu semestru k určeným datům do Moodle. Po každém stanoveném termínu do Moodlu napíšu každému zpětnou vazbu.

Vlastní průběh písemné zkoušky, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19), bude upřesněn v průběhu semestru.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Baštecký, B.; Et al Terénní krizová práce. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9

Kappl, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 80s. ISBN 80-7041-846-X

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6

Matoušek, O.; Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X

Matoušek, O. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178-473-7

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 210s. ISBN 978-80-7399-877-6

Vrtišková, M. Teorie a metody sociální práce II. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 189s. ISBN 978-80-263-0017-5

 

 

Malík, Holasová, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8.

Skurupská, H. Didaktikum sociální práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 57 s. ISBN 80-244-1217-9

Šik, V. Metody práce se skupinou pro pomáhající profese. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176s. ISBN 978-80-7414-058-7

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

The course-unit credit requirements: successful writing of the credit test - open and closed questions (min. 75%). It is possible to use 3 attemps for writing test - one regular, two corrective.

 

Examination requirements: oral exam. Student pulls one issue number. Under each number there is three sub-question from the subject.

Syllabus -
Last update: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.01.2012)

1. Paradigms and social work theory
2. Communication
3. Methods and social work
4. Techniques
5. Prevention of social failure
6. Offering consultations
7. Street work, crisis intervention
8. Group work
9. Case management
10. Working with families and communities
11. Statisticians,
12. Institutions,
13. Shelters,
14. Volunteering,
15. Supervision,
16. Measuring the effectiveness of social programs.
17. Ethical code.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html