SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Elective Course G - Diploma Seminar: Law - ON2312028
Title: Výběrový kurz G - diplomní:právní
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Teaching > Civic Education
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (03.03.2017)
V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s tím, jak vyučovat právo na středních, ale i základních školách. Konkrétní oblasti práva, kterým se bude kurz nejvíce věnovat, budou vycházet z potřeb studujících a budou dohodnuty na prvních seminářích. Kromě práva jako takové bude kladen důraz i na konkrétní metody, které je vhodné při výuce použít. Protože vyučující kurzu sami právo na středních školách vyučují, budou se studenty a studentkami sdílet právě ty metody výuky práva, které se jim v praxi nejvíce osvědčily. A spolu s nimi pochopitelně i celou řadu svých rozmanitých dobrých i špatných zkušeností s tím, na co si (nejen při výuce práva) je dobré dát pozor. Budoucí učitelé a učitelky základů společenských věd a občanské výchovy si tak ze semináře odnesou tipy na vhodné materiály a případy, které výuku značně usnadňují či oživují, i řadu konkrétních aktivit, pomocí kterých mohou svým budoucím studentům právo lépe přiblížit. V neposlední řadě se dozvědí také o možnostech, jak zapojit svoji budoucí třídu či školu, ale také sebe samotné, do projektů, které aktivně propojují svět práva se světem výuky na základních či středních školách. Představeny budou například metody výuky práva prostřednictvím simulovaných soudních jednání či možnost zapojit do výuky práva studenty právnických fakult. Vyučující kurzu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve své disertační práci se věnoval problematice právního vědomí a výuky práva na středních školách. Současně též absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor anglický jazyk a literatura a společenské vědy). Na Právnické fakultě je hlavním garantem programu Street Law (www.streetlaw.eu).
Descriptors - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (18.12.2017)

Jeden ze studentských ohlasů na kurz:

 "Seminář právní didaktiky je jako jeden z mála seminářů v rámci ZSV opravdu velmi praktický. Přináší metody, triky a rady, které vycházely z praxe obou skvělých lektorů. Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí na vlastní kůži. Jednalo se například o simulovaný soud a vytvoření ukázkové hodiny, při které jsme si vyzkoušeli poznatky, které jsme načerpali i v jiných předmětech, v nichž šlo jen o holou teorii.Námi vytvořené hodiny se zařidily do projektu streetlaw, který má opravdu smysl. Během všech seminářů panovala dobrá atmosféra. Konečně jsme měli prostor vyjádřit se k tomu, co nás tíží, s čím máme problémy v rámci studia i mimo něj. Ve své začínající pedagogické praxi čerpám tipy nejen v hodinách ZSV, ale i v jiných předmětech, které vyučuji. Proto chci doporučit tento kurs vám všem, protože byl velmi užitečný ve všech směrech."

Ludmila Pekárková, kurzem prošla v roce 2017

Course completion requirements - Czech
Last update: URBANM/PRF.CUNI.CZ (08.02.2016)

Zápočet bude udělen na základě:

  1. aktivní účasti na hodinách
  2. docházky na semináře
  3. zpracování jednoho plánu hodiny dle pokynů udělených na hodinách - ukázky hodin z minulých let najdete zde: http://streetlaw.eu/cele-hodiny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html