SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Specialisation Seminar I - E - ON230511E
Title: Specializační seminář I - E
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Class: Volitelné předměty pro PS
Classification: Teaching > History
Comes under: Volitelné předměty PS
Is pre-requisite for: ON230512E
Annotation - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (29.12.2011)
Cílem seminářů je poskytnout studentům hlubší znalosti ve zvolených disciplinách, které studenti zhodnotí při psaní diplomových prací. Semináře zaměřené na jednotlivé historické etapy seznamují podrobně s prameny a literaturou ke zvolenému období, stejně jako s klíčovými tématy oboru a nejnovějšími trendy bádání. Pod vedením vedoucího semináře studenti rozvíjejí své znalosti o dané epoše z pohledu historické práce. Podmínkou získání zápočtu v zimním semestru je aktivní práce v semináři.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html