SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Communication at School - ON2303119
Title: Komunikace ve škole
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Pre-requisite : ON2303107
Annotation -
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)
Language and communication, sign character of language, specifics of school communication, approaches to communication, nonverbal communication at school, solving of conflicts.
Literature - Czech
Last update: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2011)

Chejnová, P. - Machová, S.: Pragmatické aspekty řečové komunikace. UK PedF, Praha 2005.

Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno 1995.

Svobodová, J.: Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Syllabus - Czech
Last update: PISLOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2012)

 

Cíl kurzu: Zvládnout základní teoretické informace i praktické dovednosti týkající se probíraných otázek

 

Obsah kurzu: Specifika školské komunikace, přístupy ke komunikace, neverbální komunikace ve škole, řešení konfliktu

 

Ukončení: zápočet

 

 

 

Požadavky k zápočtu: Písemná práce na základě probírané literatury a probíraných témat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html