SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media Education and Teaching it on Basic and Secondary Schools - ON2303113
Title: Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Pre-requisite : ON2303100
Annotation -
Last update: CAPKOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2010)
Medial education as a part of communication; medial literacy; mass communication as institutionalized process encompassing the production, dissemination, reception, and interpretation of public sociocultural discourse; the potential impact of media language upon audiences; the representation of social reality through language; the possible motives of the senders in media institutions; the role of audience reception processes; the social influence. of the media in contemporary society
Literature - Czech
Last update: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2013)

Burton, G. - Jirák, J.: Úvod od studia médií. Barrister & Principal, Brno 2001.

Jirák, J. - Köpplová, B.: Média a společnost. Portál, Praha 2003.

Jirák, J. - Köpolová, B.: Masová média. Praha: Portál  2009.

Mičenka, M. - Jirák, J. Rozumět médiím. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006

Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995.


McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha 1999.

Pike, G. - Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál, Praha 2000

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Karolinum, Praha 1999.

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha 1991

Daněk, J. - Kosová, J.: Mediální výchova na základní škole. Český jazyk a literatura, 2004 - 2005, roč. LV, s. 53 - 59

Syllabus - Czech
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2014)

Požadavky k zápočtu:

1. Aktivní účast na seminářích.

2. Seminární práce - analýza mediálního produktu (ne novin a časopisů), s nímž by bylo možné pracovat na základní škole, návrh práce a následná obhajoba práce (konzultace s vedoucím semináře). Nekvalitně připravená práce a nepromyšlená obhajoba může být důvodem k vrácení seminární práce a požadavku přepracování. Nutno odevzdat nejpozději do 24. 3.

 


Cíl kurzu:

problematika masové a mediální komunikace, uvědomit si místo mediální výchovy v hodinách českého jazyka a literatury, nacvičit tvorbu výukových aktivit pro mediální výchovu, seznámit se s možnými inspiračními zdroji pro tvorbu takových aktivit

Obsah kurzu:

masová a mediální komunikace, mediální výchova jako jedna z modernizačních tendencí ve výuce; mediální gramotnost a její složky; aktivní přístup k médiím; vyhledávání informací v médiích; manipulace v médiích, její rozpoznávání a obrana proti ní; rozbor a interpretace mediálních produktů; druhy médií a mediální instituce; funkce médií; práce s mediálními produkty v hodinách českého jazyka; aktivity zaměřené na výběr, analýzu a tvorbu mediálních textů; projekty ve výuce mediální výchovy; zpracování mediální výchovy v učebnicích českého jazyka pro základní školy a střední školy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html