SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Comprehensive Reading I - ON2303109
Title: Čtení s porozuměním I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : ON2303100
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.01.2017)
Theoretical background and development of reading comprehension at school.Work with authentic materials, preparing working sheets.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.01.2017)

Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha 2008.
Chejnová, P.: Didaktické transformace pragmalingvistikých témat. Praha 2010.
Chejnová, P. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. Praha 2007.
Machová. S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2001.
Machová, S. - Šamalová, M. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha 2007.

Palenčárová,J. - Šebesta, K.: Aktivní naslouchání při vyučování. Praha 2006

Pišlová,S.: Pojďme se učit. Praha 2011

www.rvp.cz
www.msmt.cz
www.kritickemysleni.cz

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (21.02.2018)

Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost jako klíčové kompetence při vyučování českého jazyka. Tvorba vlastních výukových materiálů, práce s textem, budování průběžného portfolia učitele.

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (02.03.2018)

Ukončení: zápočet

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce (v tištěné podobě) - pracovní list s řešením a metodikou, ve vytištěné podobě nejpozději do konce výuky v LS.

Předmět se v LS 2018 nerozvrhuje (grupík), zapsaní studenti budou o formě výuky instruováni mailem.

EDIT.: Po prvním setkání a zjištění časových možností zapsaných studentů určen jako termín povinné účasti (udělení zápočtu) 11. 5. 2018, 14:00 hod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html