SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Chapters from Pragmatics I - ON2303107
Title: Kapitoly z pragmatiky I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Pre-requisite : ON2303100
Is pre-requisite for: ON2303115, ON2303116, ON2303120, ON2303118, ON2303119, ON2303117
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)
Students who have passed the course of Pragmatic Linguistics in their BA studies will deal with latest topics in the field of speech actions and conversational analysis. Students new to the field will get the instruction on the most important topics in the field as well as examples of the conversational analysis in relation to pedagogic communication.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Literatura (výběr):

ČMEJRKOVÁ, s. - HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Mluvená čeština - hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia

HAUGH, M. (2015): Im/Politeness Implicatures. Berli/Munich/Boston: DeGruyter Mouton

HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Zápočet bude udělen na základě řízeného pohovru vycházejícího z probraných témat.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Tematické okruhy:

1.      Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice. Pragmatická dimenze jazykových jevů.

2.      Reference a deixe. Reference jako řečové jednání.. Deixe prostorová, časová, personální a sociální, textová.

3.      Presupozice. Řečové jednání, komunikační funkce výpovědi.

4.      Aplikace komunikačních strategií. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html