SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Theory of Communication - ON2303106
Title: Teorie komunikace
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Incompatibility : ON2303102, ON2303103, ON2303104, ON2303105
N//Is incompatible with: ON2303103
Annotation -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.08.2011)
Basic principles of communication; different models of communication; the relation between communication and language; text and culture;
Literature - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.08.2011)

Černý, J. - Holeš, J.: Sémiotika. Portál, Praha 2004.

DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha 2001.

Doubravová, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Portál, Praha 2002.

Geertz, C.: Interpretace kultur. Sociologické nakladatelství, Praha 2000.

Hoffmannová, J.: Teorie verbální komunikace. In: J. Hoffmannová: Stylistika a... Trizonia, Praha 1997, 40-46.

Janoušek, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Grada, Praha 2007.

Machová, S., Šamalová, M. (eds.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha 2005.

Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy - dovednosti - poruchy. Grada, Praha 2005.

Thun, F. S. von: Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání. Grada, Praha 2005.

Vybíral, .: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000.

Syllabus - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.08.2011)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ (navazující magisterské)

K73: Teorie komunikace

Ukončení: Z

Vyučující: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: zápočtový test na základě prostudované literatury a témat probíraných na semináři. Zápočet nutno zapsat do indexu i Erudia zároveň, a to do konce zkouškového období semestru, kdy kurz proběhl.

Forma zkoušky: -

Požadavky ke zkoušce: -

Cíl kurzu: všestranně si osvojit obecný rámec pro popis komunikačních událostí všech typů

Obsah kurzu: teorie komunikace jako lingvistická disciplína; přístupy k chápání komunikace; struktura komunikačních událostí; modely komunikačních událostí; obecné faktory komunikačních schémat; verbální interpersonální komunikace, vnímání a procesy ho ovlivňující; naslouchání; elektronická komunikace; neverbální komunikace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html