SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
The Language Image of the World - ON2303105
Title: Jazykový obraz světa
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Incompatibility : ON2303102, ON2303103, ON2303104, ON2303106
N//Is incompatible with: ON2303103
Annotation -
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (11.09.2017)
Introduction to cognitive linguistics, directions, language world picture.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (11.09.2017)

Seznámit posluchače s problematikou kognitivní lingvistiky a s možnostmi jejího zapojení do vyučovacího procesu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (11.09.2017)

Lakoff, G. - Johnson, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

Lakoff, G. - Johnson, M.: Ženy, oheň a nebezpečné věci. Praha: Triáda.

Vaňková, I. a kol.: Co na srdci, to na jazyku. Praha: Carolinum, 2006.

Vaňková, I.: Nádoba plná řeči. Praha: Carolinum, 2007.

Monotematické číslo časopisu Didaktické studie "Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování".

 

Další literatura bude upřesněna v souvislosti s tématy probíranými na semináří. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (01.10.2018)

Seminární práce věnovaná výseku jazykového obrazu přirozeného světa. Téme bude upřesněno po dohodě s vyučujícím. Nejpozdější datum odevzdání přijatelné verze práce: 15. prosince 2018.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (01.10.2018)

Seminární práce věnovaná výseku jazykového obrazu přirozeného světa. Téme bude upřesněno po dohodě s vyučujícím. Nejpozdější datum odevzdání přijatelné verze práce: 15. prosince 2018.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html